dobry psycholog warszawa psychoterapia warszawa terapia małżeńska warszawa dobry psycholog warszawa dobry psycholog warszawa gabinet psychologiczny warszawa psycholog online dobry psycholog warszawa

opis

Szukasz dobrego psychologa w Warszawie?
Pracownia Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA zaprasza osoby poszukujące profesjonalnej pomocy psychologicznej dla siebie i swoich bliskich, doświadczające trudności w sferze osobistej i emocjonalnej, a także w obszarze relacji interpersonalnych. Z profesjonalnej pomocy psychologicznej warto skorzystać, jeśli przeżywasz trudne emocje i nie radzisz sobie z nimi, doświadczasz wahań nastroju, chcesz lepiej zrozumieć siebie i poznać źródło swoich trudności, krępuje Cię brak asertywności lub nieśmiałość, dokucza Ci stres i nadmierne napięcie, masz trudność w zbudowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, odczuwasz samotność, w kontaktach z bliskimi osobami pojawiły się konflikty, oddalenie się lub nieporozumienia. Psycholog będzie pomocny również wtedy, gdy znajdujesz się na życiowym zakręcie i przeżywasz kryzys, nie wiesz jak podjąć ważną decyzję, przeżywasz żałobę po stracie bliskiej osoby, a także jeśli Ty albo bliska Ci osoba borykacie się z problemem uzależnienia lub współuzależnienia.
Zapraszam!

wtorek, 31 stycznia 2017

Różnice między psychologią, psychiatrią a neurologią - rozmowa dla Echa JaworzaDziś zamieszczam archiwalną rozmowę na temat różnic pomiędzy psychologią, psychiatrią, a neurologią oraz tego, czym psycholog się zajmuje, przeprowadzoną, kiedy pracowałam jako psycholog w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu i zamieszczoną w lokalnej gazecie "Echo Jaworza". Dobry psycholog Warszawa zaprasza do lektury i dzielenia się swoimi opiniami.

Echo Jaworza - Na wstępie proszę powiedzieć, jakie są zasadnicze różnice między psychologią, psychiatrią a neurologią?

Elżbieta Grabarczyk - Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, że ludzie bardzo często utożsamiają te dziedziny, zwłaszcza psychiatrię i psychologię. Bywa to źródłem nieporozumień, niekiedy obaw lub niepotrzebnych oporów związanych z wizytą u lekarza psychiatry lub psychoterapeuty. Tymczasem, chociaż przedmiotem zainteresowań obu tych nauk jest najogólniej taki sam - czyli człowiek, każda ujmuje go nieco inaczej, z innej perspektywy, zajmuje się innymi jego stronami. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z tego, że inaczej wygląda rozmowa pacjenta z lekarzem internistą, chirurgiem, onkologiem, a inaczej z psychologiem czy psychiatrą. Ci ostatni mniej uwagi poświęcą dolegliwościom fizycznym, skupiając się na psychice pacjenta.

Zacznijmy od wyjaśnienia, że neurologia i psychiatria, w odróżnieniu od psychologii to dziedziny medycyny. Niektóre choroby są domeną zarówno psychiatry, jak i neurologa. Jednak neurologia zajmuje się tymi schorzeniami, w których podłożem jest jakiś proces uszkadzający układ nerwowy. Natomiast zadaniem psychiatrii jest rozpoznawanie oraz leczenie różnych chorób i zaburzeń psychicznych, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości, takich jak: psychozy (na przykład schizofrenia), zaburzenia depresyjne, czy nerwicowe. Bada ich przyczyny, metody zapobiegania i leczenia.

Psychologia natomiast jest nauką zajmującą się zjawiskami typowo psychicznymi (takimi, jak emocje, myśli, spostrzeżenia, motywacje) oraz ich wpływem na zachowania człowieka. Bada też wpływ tych zjawisk na relacje człowieka z innymi ludźmi, otoczeniem. W praktyce często specjaliści z tych dziedzin współpracują ze sobą korzystają nawzajem ze swojej wiedzy, wspólnie konsultują pacjentów. Jeśli psychiatra uważa, że podłożem kłopotów pacjenta jest jedynie jego psychika, a nie chorobowo zmieniony proces chemiczny w mózgu, kieruje go do psychologa. Psycholog korzysta ze wsparcia psychiatry, kiedy uważa, że działania wyłącznie psychologiczne nie wystarczą do udzielenia skutecznej pomocy pacjentowi, na przykład, jeśli konieczne jest uzupełnienie psychoterapii zażywaniem odpowiednich leków.

Dobry psycholog Warszawa o różnicach między psychologią, psychiatrią a neurologią

Echo Jaworza - Dokładniej rzecz ujmując, czym zajmuje się psycholog i kto powinien go odwiedzić?

Elżbieta Grabarczyk - W dużym skrócie - diagnozą oraz udzielaniem pomocy psychologicznej. Rzetelna diagnoza problemu jest podstawą skutecznej pomocy. Sama diagnoza psychologiczna często dotyczy predyspozycji i ograniczeń zawodowych, uzdolnień, zainteresowań, cech osobowości, przyczyn trudności w szkole lub kontaktach z innymi ludźmi. Służą do tego odpowiednie narzędzia - testy, kwestionariusze, przede wszystkim jednak rozmowa, nazywana wywiadem psychologicznym. Ich celem jest poznanie pacjenta, zebranie informacji o jego obecnej sytuacji życiowej, zawodowej i rodzinnej, wydarzeniach z przeszłości, które mogą mieć wpływ na jego obecny stan i samopoczucie, jego mocnych i słabych stron, obaw, cech charakteru.

Na tej podstawie psycholog decyduje o najkorzystniejszej formie pomocy, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań pacjenta. Z psychologiem warto porozmawiać kiedy chcemy lepiej poznać i zrozumieć samych siebie, przemyśleć przyczyny swoich kłopotów w różnych dziedzinach życia: w porozumieniu się z bliskimi, w pracy, ze znajomymi, kiedy niepokoi nas własny nastrój, na przykład długotrwałe przygnębienie, nerwowość, wybuchowość. To oczywiste, że ludzie szczęśliwi i mający oparcie w rodzinie czy przyjaciołach nie zgłaszają się po pomoc.

Do psychologa trafiają najczęściej osoby, w których życiu dzieje się coś, czego nie akceptują, pojawia się kryzys, załamanie, potrzebują z dystansu spojrzeć na swoje wybory życiowe czy chcą zrozumieć swoje uczucia, nastroje, zachowania, lub też kiedy niepokoją się zachowaniami bliskich osób (dziecka, partnera): sięganiem po używki, kłopotami w nauce, agresywnością. Często wystarczy jednorazowa porada, wspierająca zgłaszającą się osobę przez wspólne rozpatrzenie problemu, zastanowienie się nad możliwymi rozwiązaniami. Czasem wskazane jest podjęcie dłuższej psychoterapii indywidualnej albo grupowej. Tym rodzajem działań psychologicznych zajmują się wyszkoleni, posiadający uprawnienia psychoterapeuci.

Echo Jaworza - Jakie placówki z naszego terenu poleciłaby Pani naszym pacjentom?

Elżbieta Grabarczyk - Pod tym względem sytuacja w Bielsku-Białej przedstawia się bardzo korzystnie, ponieważ działa na naszym terenie wiele takich instytucji i placówek. Przygotowałam dla Państwa spis miejsc, gdzie można uzyskać pomoc psychologiczną, redakcja zamieszcza go obok.

Dobry psycholog Warszawa o tym, kiedy warto odwiedzić psychologa

Echo Jaworza - Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Pani pacjenci przebywający w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym?

Elżbieta Grabarczyk - W dużej mierze wynika to ze specyfiki naszego szpitala. Leczą i rehabilitują się u nas osoby z urazami narządów ruchu, po wypadkach, wylewach, ciężkich operacjach. Stan zdrowia fizycznego odbija się na ich kondycji psychicznej. Często więc, mimo rzetelnej opieki medycznej w naszej placówce i pomyślnych rokowań, trudno im pogodzić się z ograniczeniem sprawności i faktem, że rehabilitacja jest długotrwała i wymaga cierpliwości. Zrozumiałe jest więc przygnębienie, niekiedy zniechęcenie, zmęczenie, depresja, wahania nastroju. Konieczne jest wzmocnienie ich motywacji do systematycznego wykonywania zaleconych ćwiczeń, odbudowanie nadszarpniętego przez chorobę poczucia własnej wartości, pomoc w przywróceniu nadziei na pozytywne zmiany. Z pomocy korzystają również osoby znerwicowane, zestresowane, znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej, potrzebujące porady w rozwiązaniu życiowych problemów w relacjach z dorosłymi często już dziećmi, czy szukające zwyczajnie wsparcia i wysłuchania.

Echo Jaworza - Dziękuję za rozmowę.
Franciszek Szpok
przeczytaj cały artykuł ->

poniedziałek, 30 stycznia 2017

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Porada na poniedziałek - a może by tak więcej luzu?A gdyby tak pozwolić sobie na wyjście ze sztywnych ramek? Odważyć się na nieco swobody? Zakwestionować ograniczenia narzucone przez wychowanie lub przez samego siebie? Potraktować je z większym dystansem? Spróbować przeżyć swoje życie po swojemu? Może wtedy żyłoby się troszkę lżej?

Dobry psycholog Warszawa zaleca więcej luzu

Dobry psycholog Warszawa zaleca więcej luzu na co dzień :)
przeczytaj cały artykuł ->

niedziela, 22 stycznia 2017

Niebezpieczeństwa wieku dorastaniaChciałabym przypomnieć jeden z moich artykułów dotyczących specyfiki okresu dojrzewania. Artykuł pod tytułem "Wiek adolescencji czyli patologii?" pierwotnie był opublikowany w czasopiśmie "Profilaktyk" skierowanym do nauczycieli, pedagogów i innych specjalistów pracujących z młodzieżą, niestety niewydawanym już od dawna. Mój artykuł był polemiką z tekstem zamieszczonym w tym samym numerze. Przypominam go po wielu latach (i ze zmienionymi śródtytułami), ale pewne problemy poruszone w tekście nadal pozostają aktualne, choć sposób ich przejawiania się jest dziś zdecydowanie odmienny, a ja nie pracuję już z młodzieżą. Dobry psycholog Warszawa zaprasza do lektury i dzielenia się swoimi opiniami.

Wiek adolescencji czyli patologii?


Do napisania poniższego artykułu skłonił mnie zamieszczony w listopadowo-grudniowym wydaniu „Profilaktyka” tekst autorstwa pani Bożeny Kudrelek, poświęcony młodzieżowym subkulturom. Niewątpliwie stanowić on może swoisty przegląd polskiego piśmiennictwa na temat subkultur. Natomiast zdecydowanie zbyt pobieżnie i ogólnie traktuje kwestię specyfiki okresu dojrzewania.

Tymczasem okres adolescencji jest szczególnie istotny w rozwoju człowieka, gdyż boryka się on wówczas z zupełnie nowymi i nieznanymi mu dotąd wyzwaniami i konfliktami. Pomyślne rozwiązanie i przezwyciężenie kryzysów dorastania ma umożliwić satysfakcjonujące i twórcze pełnienie rozmaitych ról w życiu dorosłym. Niewątpliwie jest to również okres, gdy młodzież najczęściej i najchętniej wnika w środowisko subkultury.

Dobry psycholog Warszawa o problemach nastolatków

Subkultury - zjawisko niejednoznaczne


Bez zrozumienia specyfiki zachodzących wówczas zjawisk trudno pokusić się zarówno o obiektywny opis czy ocenę tak niejednoznacznego zjawiska, jakim są subkultury, jak i o zaplanowanie oraz podjęcie skutecznych działań profilaktycznych, mających zapobiegać wchodzeniu przez młodych ludzi w patologiczne formy zachowań, takie jak właśnie przynależność do subkultur, zażywanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, agresja, itp.
Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że subkultury młodzieżowe, ich kształtowanie się i przynależność do którejś z nich to niezmiernie skomplikowany proces. Jednakże już opinia, że zagadnienia te „rodzą się w sferze psychiki ludzkiej często niedostępnej nawet dla wykwalifikowanych znawców psychologii, socjologii i innych dziedzin” jest wysoce dyskusyjna. Z kilku przyczyn.

Nie ulegać uprzedzeniom


Z pewnością jest to temat szeroki, wzbudzający wiele nieporozumień i emocji i każdy, kto zamierza wyjaśnić specyfikę różnych subkultur lub przyjrzeć się niespecyficznym, wspólnym dla nich wszystkich elementom, musi zdobyć się na dystans, obiektywność i rzetelność, nie zaś ulegać uprzedzeniom i umieszczać wszystko, co wiąże się z subkulturą na półce z napisem „tajemnicze, niedostępne, niezrozumiałe, patologiczne”. Powyższy postulat powinien dotyczyć przede wszystkim osób, które z racji swego zawodu pracują bezpośrednio z młodzieżą, gdyż wiąże się to ze szczególną odpowiedzialnością. Osoby pracujące z młodymi ludźmi niejednokrotnie zadają sobie pytanie, jak przekazywać wartości pozytywne, aby były one bardziej atrakcyjne od norm patologicznych subkultur, pozwalały zaspokajać naturalną potrzebę indywidualności i jednocześnie przynależności do grupy.

Nie ma panaceum na dorastanie


Oczywiście trudno tu podawać stuprocentowo skuteczne recepty, zdając sobie sprawę, że panaceum na dorastanie nie istnieje. Młody człowiek dojrzeć musi samodzielnie, jednak na dorosłych spoczywa odpowiedzialność, związana między innymi z koniecznością zrozumienia i zaakceptowania, że mimo swej czasem kontrowersyjnej czy wręcz szokującej formy ekspresji, uczucia i potrzeby dojrzewających młodych ludzi są jak najbardziej prawidłowe i normalne. Opatrzenie ich etykietą „patologii” grozić może bowiem niebezpieczeństwem, iż młody człowiek obdarzony taką etykietką zacznie być najpierw zgodnie z nią traktowany, a prędzej czy później sam zacznie się tak zachowywać, przystosowując się do przypisanej mu roli, stając się „patologią” z przekonania.

Dojrzewanie to nie patologia


Tymczasem z owego kontrowersyjnego, moim zdaniem, artykułu dowiadujemy się, iż „funkcjonowanie w subkulturze umożliwia zaspokajanie potrzeb, które w społeczeństwie ogólnie uznane są za odmienne, pozbawione akceptacji”. Czytamy również, że „wiele z tych potrzeb uwarunkowanych jest wiekiem dorastania”. Trudno zgodzić się z takim stanowiskiem. Jakież to potrzeby dojrzewających młodych ludzi są tak odmienne, że aż niemożliwe do zrozumienia ani zaakceptowania przez ogół społeczeństwa?

Tak postawiony problem z definicji musi umiejscowić w obszarze nieprzystosowania i patologii zarówno okres dojrzewania (z całą swoją specyfiką, charakterystycznymi zmianami, przeżywanymi przez młodych wątpliwościami, kryzysami i próbami odnajdywania tożsamości), jak i jeden ze sposobów zaspokojenia potrzeb przynależności do grupy, posiadania jasnego systemu wartości, autorytetu zewnętrznego wobec rodziców, jaki stanowi wejście w subkulturę.

Zgadzam się z panią Bożeną Kudrelek, iż jest to czas, w którym kształtuje się wiele elementów osobowości, zmienia się postrzeganie otaczającej rzeczywistości, kształtuje się pogląd na świat. Oczywiste jest, że w tym okresie pojawia się pytanie o sens życia i jego naczelne wartości. Ale, gdzie w tym patologia?

Zrozumieć prawidłowości rozwojowe


Postawą wszelkich działań profilaktycznych jest pojęcie rozwoju. Tworząc jakiekolwiek programy z zakresu profilaktyki musimy bowiem dostosować poodejmowane działania do charakterystyki danego okresu rozwojowego, unikając stanowiska wartościującego, licząc się natomiast z prawidłowościami wykrytymi przez psychologię rozwojową.

Według Eriksona, rozwój człowieka przebiega stadiami, pierwsze cztery rozgrywają się w dzieciństwie, piąta dotyczy interesującego nas okresu dojrzewania, a ostatnie mają miejsce w wieku dojrzałym. Szczególny nacisk kładzie on właśnie na okres dojrzewania, ponieważ wówczas dokonuje się niezwykle trudne przejście od dzieciństwa do wieku dojrzałego, a to, co wówczas się dzieje, ma ogromne znaczenie dla osobowości człowieka dorosłego. W okresie dorastania jednostka zaczyna mieć poczucie własnej tożsamości, poczucie, że jest jedyna w swoim rodzaju, a jednocześnie przeznaczona do pełnienia jakiejś sensownej roli w społeczeństwie. Człowiek staje się świadomy swych specyficznych, indywidualnych cech. Jest to okres, gdy człowiek pragnie określić, czym jest obecnie i czym pragnie być w przyszłości.

Pierwsze kroki na drodze ku dorosłości są oczywiście niezwykle trudne, bowiem z jednej strony młody człowiek znajduje się wciąż jeszcze w dzieciństwie, potrzebując autorytetu i wsparcia rodziców, z drugiej natomiast pragnie określić swoją tożsamość przez niezależne decyzje życiowe, zdobycie akceptacji wśród rówieśników i bycie atrakcyjnym dla płci przeciwnej. Dylematy rozwojowe okresu dorastania dotyczą wszystkich podstawowych dla człowieka sfer.

Adolescencja - faza kryzysu tożsamości


Według Eriksona, faza ta - poza fazą podstawowej ufności - jest kluczowa dla rozwoju człowieka, a także dla ewentualnych późniejszych zaburzeń w tym rozwoju. Erikson nazywa ją fazą kryzysu tożsamości. W tym okresie w szczególnie dramatyczny sposób ulega zachwianiu wewnętrzna równowaga jednostki i pojawia się wiele sprzeczności i specyficznych trudności, związanych między innymi z dojrzewaniem seksualnym, wyborem i identyfikacją ze społecznym modelem płci, zachwianiem obrazu siebie.

Dodatkowym wyzwaniem jest przejście od naturalnej grupy odniesienia, jaką stanowi rodzina, do grupy rówieśniczej i następnie do grupy dorosłych. "Warunkiem podjęcia dorosłych ról i związanych z tym wyborów: partnera, drogi kształcenia, zawodu jest ukształtowanie się poczucia tożsamości (...), przekonania, że jest się kimś określonym w ocenie własnej i innych ludzi. Poczucie tożsamości wymaga zidentyfikowania się ze wzorami zachowań wymaganych w danej kulturze lub grupie kulturowej. (...) Ukształtowanie się pełnej tożsamości nie jest procesem łatwym i trwa wiele lat, wymaga, bowiem integracji w pełnieniu ról i określenia własnego światopoglądu. (...)Poczucie tożsamości wiąże się także z poczuciem autonomii, z samodzielnym określaniem siebie i swoich celów życiowych, ze zdolnością wyboru celów zawodowych, z racjonalną oceną autorytetów, umożliwiając podjęcie ról przywódczych, ale gwarantując także umiejętność podporządkowania się lub przywiązania z własnego wyboru" (Sęk, 1993).

Przynależność do grupy - podstawowa potrzeba nastolatka


Ewolucja tożsamości, według Eriksona, oparta jest na nieodłącznej ludzkiej potrzebie odczuwania, że należy się do jakiegoś specyficznego, szczególnego rodzaju ludzi. Na przykład komuś może być potrzebne świadomość, że należy do jakiejś szczególnej grupy etnicznej czy religijnej i może uczestniczyć w jej obrzędach i zwyczajach, czy wyznawać jej ideologię. Wpływ grupy rówieśniczej zaznacza się w rozwoju i procesie wychowania niezwykle wcześnie. Już w 3 roku życia dzieci łączą się w małe grupy dla wspólnej zabawy. Jednakże w stadium wzrastającego krytycyzmu i skłonności do przeciwstawiania się autorytetowi dorosłych układ osób znaczących zmienia się zasadniczo, następuje jego przewartościowanie.

Wraz z poszerzaniem się środowiska społecznego oraz nawiązywaniem nowych stosunków interpersonalnych młodzież zaczyna znajdować wzory do naśladowania w kręgach koleżeńskich - w szkole i poza szkolą. Rodzice, nauczyciele mogą ukierunkowywać selekcję tych wyborów, jednak rola osób dorosłych zaczyna być ograniczona. Młody człowiek, pogrążony w tym chaosie, jest więc szczególnie podatny na wpływy środowiska rówieśniczego, ponieważ potrzeba bycia akceptowanym i przynależności do grupy staje się coraz silniejsza.

Poszukiwanie relacji


Tak silny wpływ grupy rówieśniczej wynika z faktu, iż zaspokaja ona te potrzeby społeczne, których rodzice czy wychowawcy, reprezentujący pokolenie dorosłych, nie są w stanie zaspokoić: potrzebę przynależności do zespołu, którego członkowie pełnią równorzędne, choć zróżnicowane role społeczne, potrzebę nawiązywania kontaktów towarzyskich oraz wymiany poglądów i opinii.

To, co dotychczas było przyjmowane aksjomatycznie, a więc normy rodziców i najbliższego środowiska jest przez młodego człowieka podważane i krytykowane. Narodzinom nowej tożsamości towarzyszy chaos uczuć i dążeń. Wizja świata waha się od idealizacji ludzi oraz pragnienia pokoju i szczęścia na świecie do pogardy i nienawiści, deptania tradycji i szydzenia z norm kultury.

Czas pomieszania ról


Ze względu na trudne przejście od dzieciństwa do wieku dojrzewania zdarza się, że dorastający człowiek w tym stadium kształtowania się tożsamości cierpi bardziej niż kiedykolwiek przedtem czy potem, wskutek pomieszania ról, czyli pomieszania tożsamości. Zmuszony jest podjąć ważne decyzje dotyczące upodobań, antypatii, przyszłych celów, planów zawodowych, lecz nie jest w stanie tego uczynić. W okresie owego pomieszania tożsamości może mieć poczucie, że raczej się cofa niż idzie naprzód i rzeczywiście okresowy powrót do zachowań dziecinnych wydaje się przyjemnym rozwiązaniem w porównaniu ze skomplikowanym zaangażowaniem, jakiego wymaga od niego społeczeństwo dorosłych. Ma poczucie, że społeczeństwo wywiera na nich nacisk, by podejmowali decyzje. W fazie tego chaosu zachowanie dorastającego bywa niekonsekwentne i nieprzewidywalne.

Niebezpieczeństwo  tożsamości negatywnej


Zaburzenia poczucia tożsamości mogą mieć różną postać. Należy tu zwrócić uwagę na szczególnie niebezpieczne, pozorne rozwiązanie kryzysu tożsamości polegające na przyjęciu tożsamości negatywnej, przeciwstawnej do norm obowiązujących w danej kulturze, co jest wyrazem niemożności zaakceptowania tych norm, wykpiwania wymogów rodzicielskich itp. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem radzenia sobie z tożsamością negatywną jest projekcja tych złych cech na innych: „to oni są źli, nie ja”. Projekcja taka stanowi przyczynę wielu zjawisk z zakresu patologii społecznej. Mechanizm przyjęcia wzorów negatywnych może również tłumaczyć przyczyny wchodzenia przez młodzież w środowiska subkulturowe.

Subkultura - własny pomysł na dorosłość


Często bowiem nie posiadając koniecznego układu odniesienia, a jednocześnie odczuwając ze strony dorosłych presję, aby "w końcu dorośli", młodzi tworzą własne pomysły na dorosłość i podejmują zadanie dojrzewania nie przygotowani, nie otoczeni opieką starszych. W związku z opisaną dużą zależnością od grupy młody człowiek poszukuje autorytetów przede wszystkim w środowisku rówieśniczym. Łatwo „kupuje” ideologie subkultur, kreujące świat czarno-białych wartości, jasnych podziałów na „swoich” i „obcych” oraz wszystko, co może podkreślić jego odrębność i wyjątkowość. Uciekają w grupy subkulturowe, zażywanie narkotyków, przemoc i agresję (aby wypróbować swoje poczucie siły).

W tym okresie rozwój dokonuje się niezwykle szybko. Kiedy nastolatek spogląda w lustro, widzi zupełnie inną osobę niż dwa czy trzy lata wcześniej. Niekiedy ze zgrozą widzą to również jego rodzice i nauczyciele. Jednakże nie świadczy to o tym, iż ich dorastające dziecko posiada jakieś patologiczne potrzeby lub przeżywa patologiczne uczucia, a jedynie, iż wybrało (z wielu powodów) taki właśnie - kontrowersyjny, niekiedy patologiczny i niebezpieczny dla siebie lub otoczenia - sposób ich zaspokajania.

Odmienny, ale zrozumiały


Dobry psycholog Warszawa w numerze pisma Profilaktyk
okładka numeru, w którym ukazał się artykuł
Na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z młodzieżą zmuszona jestem bowiem stwierdzić, iż jako psycholog nie doszukałam się wśród moich podopiecznych czy pacjentów żadnych tak egzotycznych i szokujących dążeń czy emocji, których przy znajomości podstaw wiedzy o adolescencji nie dałoby się zrozumieć i zaakceptować, uwzględniając, rzecz jasna, całą specyfikę i odmienność okresu dorastania od innych etapów rozwojowych. Przyczyny przynależności do grup subkulturowych są więc, moim zdaniem, raczej niespecyficzne, w gruncie rzeczy niewiele różniące się od potrzeby przynależności do grupy w ogóle.

Nie jest to jednak zjawisko niezrozumiałe ani też niemożliwe do wyjaśnienia, jak sugeruje pani Bożena Kudrelek, jako że subkultury nie zaspokajają żadnych szczególnie odmiennych czy perwersyjnych potrzeb - zaspokajają normalne, typowe, w pełni zrozumiałe potrzeby dorastającego człowieka. Jeszcze raz podkreślę, iż szokować lub dziwić może jedynie ich sposób zaspokajania, czyli między innymi te wszystkie elementy zachowania, wyglądu, ubioru, upodobań muzycznych i kulinarnych, które składają się na zewnętrzną otoczkę subkultury i najczęściej interpretowane są jako brak przystosowania, wyraz buntu i patologia. Tylko, że, stosując takie podejście, za patologiczną będziemy uznawać wszelkiego rodzaju odmienność.

Owa otoczka jest najbardziej widoczna i często wzbudza najwięcej emocji. Stanowi również o barwnej specyfice i odmienności różnych grup subkulturowych. Jednak dla zrozumienia zjawiska subkultury konieczne jest skupienie się nie na zjawiskach tak powierzchownych jak kolor i długość fryzury, fakt noszenia bluzy z kapturem czy bez, występowanie w ubiorze elementów militarnych, ozdób w postaci żyletek, preferowany kolor koszulki itp. Możemy oczywiście ekscytować się charakterystycznymi akcesoriami, zewnętrznymi atrybutami przynależności do subkultury - i bez wątpienia może to dostarczyć wielu interesujących obserwacji. Z pewnością owe „smaczki” pozwalają odróżnić przedstawicieli odmiennych grup, a więc dokonać (przynajmniej ogólnej) klasyfikacji, ale należy podkreślić, że nie wystarczają do zrozumienia ani światopoglądu (chociaż niekiedy go uwidaczniają) członków danej grupy ani też mechanizmów wchodzenia w dane środowisko.

Udział w subkulturze - wynik zaniedbań wychowawczych?


Skupienie się na zewnętrznych różnicach między członkami subkultur, a przedstawicielami tzw. normalnego społeczeństwa w dużym stopniu spłyca problem. Jeśli już bowiem mówić w ogóle o patologii, to nie jest nią na pewno niekonwencjonalny ubiór lub gust muzyczny.
Moim zdaniem, możemy mówić o zagrożeniu patologią, gdy mamy do czynienia z młodym człowiekiem pozbawionym konstruktywnych wzorców zachowania, akceptowalnych społecznie sposobów realizacji swoich potrzeb, umiejętności radzenia sobie z trudnymi i chaotycznymi emocjami towarzyszącymi dojrzewaniu, o niskim poczuciu własnej wartości, bez oparcia w systemie rodzinnym (czynniki ryzyka można by wymieniać jeszcze długo) - czyli nie posiadającym zasobów niezbędnych do ukształtowania się dojrzałej osobowości i przystosowania do pełnienia roli dorosłego.

Jeśli do tego dojdą wszystkie wspomniane wyżej zjawiska i przemiany charakterystyczne dla okresu adolescencji otrzymamy przepis (nieco ogólny, oczywiście) na patologię. Z tej perspektywy przynależność do grupy subkulturowej, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, zachowania agresywne lub autodestrukcyjne są jedynie konsekwencją współoddziaływania owych czynników, stanowiąc objaw nieumiejętności i braku możliwości adolescenta w przystosowaniu się do wejścia w rolę dorosłego człowieka. Przez objaw rozumiem tu zjawisko wtórne, stanowiące alarmujący, bo najbardziej widoczny sygnał, ale w żadnym wypadku nie sedno sprawy.


Dziecko dorasta - wyzwanie dla rodziców i wychowawców


Jak więc widzimy, burzliwa specyfika okresu dorastania z jednej strony stanowi niepowtarzalną szansę rozwojową, z drugiej natomiast jest przyczyną ogromnego ryzyka. Najbardziej chyba charakterystyczne dla tego okresu jest uczucie bezradności. Przeżywa ją bardzo silnie pogubiony w swych emocjach, nowych potrzebach i dążeniach nastolatek, przed którym stoi trudne zadanie rozwojowe. Często towarzyszy ona także rodzicom, opiekunom i innym dorosłym, przed którymi stoi wyzwanie przekazania pozytywnych, społecznie akceptowalnych wzorców tak, aby były bardziej atrakcyjne od norm patologicznych. Nie bez przyczyny określa się adolescencję „trudnym wiekiem”.

Wagę i niebezpieczeństwa tego etapu rozwojowego podkreśla wielu autorów. "Odgrywa on równie istotną rolę, co narodziny (...) Nastolatek przechodzi przez okres przejściowy, o którym sam nic nie wie, a dla dorosłych, szczególnie dla rodziców, jest wielkim znakiem zapytania. Okres ten może być dłuższy lub krótszy, zależnie od tego jak widzą młodych dorośli oraz od granic, w jakich społeczeństwo pozwala im na odkrywanie świata. Rolą dorosłych jest wzbudzenie w młodych poczucia odpowiedzialności, które pozwoliłoby im uniknąć pozostania zapóźnionymi nastolatkami" (Dolto, 1995).

Wsparcie w zbudowaniu zdrowej hierarchii wartości


Młody człowiek musi samodzielnie przeżyć kryzys wieku dojrzewania. Zdaniem Eriksona, właśnie to, w jaki sposób ukształtuje się jego tożsamość decyduje o tym, jakie środowisko czy grupę wybierze i jakich norm będzie przestrzegał. Zadania obecnych w tym procesie dorosłych polegałyby w tym ujęciu na pomocy w tworzeniu u młodzieży właściwej hierarchii wartości, która decyduje o akceptacji jednych a odrzucaniu innych standardów.

Fromm mówi o tym w następujący sposób: "Jeśli chodzi o ogólny problem ludzkiej motywacji, to o ile potrzeba układu orientacji i oddania jest wspólna dla wszystkich ludzi, o tyle poszczególne treści systemów zaspokajających te potrzebę różnią się między sobą. Różnice te dotyczą wartości; dojrzała, produktywna, racjonalna osoba wybierze system, który pozwoli jej właśnie być dojrzałą, produktywną i racjonalną" (Fromm, 1996). Według Fromma, taka jednostka charakteryzuje się produktywną orientacją osobowości. Produktywność oznacza tu zdolność do używania swych predyspozycji oraz do realizacji potencjalnych możliwości i nieodłącznie kojarzy się z twórczością. Produktywność jest postawą, do której zdolna jest każda jednostka ludzka i oznacza generatywne, twórcze ustosunkowanie się do świata zewnętrznego.

Wnioski


Rolą osób dorosłych może być wsparcie, pomoc w zbudowaniu stabilnego poczucia własnej wartości, dostarczenie konstruktywnych, społecznie akceptowalnych i zdrowych sposobów osiągania celów życiowych, radzenia sobie z silnymi i trudnymi emocjami, rozwiązywania konfliktów, zaspokajania typowych dla wieku potrzeb i zapewnienie bezpiecznych ram do szukania własnych wzorców i rozwiązań oraz eksperymentowania z różnymi zachowaniami.
A to wymaga już od owych dorosłych umiejętności zrozumienia i zaakceptowania, że mimo swej charakterystyki owe zachowania, uczucia i potrzeby dojrzewających młodych ludzi są jak najbardziej prawidłowe, normalne, wcale nie „rodzą się w niedostępnej sferze psychiki” i mogą być zrozumiałe nawet dla „wykwalifikowanych znawców psychologii, socjologii i wielu innych dziedzin”.


Bibliografia:
1. Dolto, F.: "Nastolatki"; Wydawnictwo W. A. B., Warszawa, 1995.
2. Fromm, E.: "Niech się stanie człowiek"; PWN, Warszawa - Wrocław, 1996.
3. Hall, C. S., Lindzey, G.: “Teorie osobowości”; PWN, Warszawa, 1994.
4. Przetacznik – Gierowska, M., Włodarski, Z.: „Psychologia wychowawcza”; PWN, Warszawa, 1994.
5. Sęk, H.: „Społeczna psychologia kliniczna”; PWN, Warszawa, 1993.

przeczytaj cały artykuł ->

czwartek, 19 stycznia 2017

O niepełnosprawności i integracji na antenie Polskiego Radia DzieciomWe wtorek 17 stycznia 2017 miałam przyjemność ponownie gościć na antenie Polskiego Radia Dzieciom w programie Strefa Rodzica, skierowanym do wszystkich zainteresowanych wychowaniem, zdrowiem, kulturą i innymi tematami ważnymi nie tylko dla rodziców.

Podczas audycji prowadzonej przez Mikołaja Foksa rozmawialiśmy o kwestiach dotyczących Niepełnosprawności i integracji - >

Dlaczego otwartość na osoby, które potrzebują naszej pomocy jest ważna? Co taki kontakt może nam dać? Jak się zachowywać w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi? Czy niepełnosprawność to choroba?

Czy szkoły i zajęcia integracyjne to dobry sposób na połączenie dwóch światów? Jak być dobrym rodzicem lub przyjacielem dla osoby niepełnosprawnej? Jak powinna przebiegać integracja, aby mieć sens? Czy aktualne programy integracyjne spełniają swoją rolę? Podczas audycji staraliśmy się odpowiedzieć na te i inne ważne pytania.

Dobry Psycholog Warszawa na antenie Polskiego Radia Dzieciom
W studiu Polskiego Radia od lewej:
Joanna Konieczna, coach,
Elżbieta Grabarczyk, psycholog

W studiu wraz ze mną gościli: Joanna Konieczna, coach i trener oraz Andrzej Suchcicki ze Stowarzyszenia Bardziej Kochani.

Andrzej Suchcicki:
- "Spotkanie z niepełnosprawnością zdefiniowałbym co najmniej dwojako. Bo owszem, zdarzało mi się widywać osoby niepełnosprawne, natomiast prawdziwym spotkaniem z niepełnosprawnością był moment, gdy urodziła się Natalia, moja córka z zespołem Downa. I to było prawdziwe spotkanie: musiałem wobec tej niepełnosprawności zająć jakąś postawę, podjąć pewne decyzje i nauczyć się z tą niepełnosprawnością żyć. Wcześniejsze spotkania były raczej powierzchowne, związane raczej z ciekawością, nastawieniem badawczym, a nie przeżywające. To właściwe spotkanie rozpoczęło pewien proces. Nagle zacząłem widzieć osoby z różnymi niepełnosprawnościami, zacząłem dostrzegać tę społeczność i byłem zdziwiony, że do tej pory tego nie dostrzegałem. Natomiast bycie rodzicem, w moim przypadku ojcem dziecka niepełnosprawnego, zmienia w ogóle spojrzenie na to dziecko, na świat i na siebie (...)"

Joanna Konieczna:
- "Chodzi mi po głowie pytanie o to, po co są klasy integracyjne. Myślę, że po to, żeby za ileś tam lat taka audycja nie miała sensu, była niepotrzebna, bo będziemy wtedy te problemy doskonale rozumieć dzięki wspólnej pracy, wspólnemu życiu z osobami, które są inne, czy po prostu chore. Będziemy je traktować jak kolegów, normalnie. I za ileś tam lat będziemy to wszystko wiedzieć. Taka jest moja nadzieja i takie jest moje myślenie o dobrej szkole integracyjnej (...)"

Elżbieta Grabarczyk:
- "Oczekiwanie, że sam fakt, że osoby pełnosprawne i niepełnosprawne spotkają się w jednym pomieszczeniu coś zmieni, jest absolutnym nieporozumieniem. Samo przebywanie w jednym miejscu nie wpłynie na integrację dzieci pełnoprawnych i niepełnosprawnych. To, co mogłoby być pewnym rozwiązaniem, potwierdzonym zresztą eksperymentalnie przez wiele badań z zakresu psychologii społecznej, to zorganizowanie dzieciom aktywności polegającej na rozwiązaniu wspólnego problemu, przy którym niezbędne będzie współdziałanie. Dzieci, które pokonają dzięki współpracy jakąś trudność, przekonują się, że każdy członek grupy jest do czegoś potrzebny, bo wnosi do niej jakąś jakąś wartość, przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu. Sensowne jest więc takie zorganizowanie zajęć integracyjnych, aby dzieci mogły razem rozwiązywać ważne dla nich problemy i osiągać ważne cele (...)"

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij link i posłuchaj całej audycji:
Niepełnosprawność i integracja - >
przeczytaj cały artykuł ->

niedziela, 15 stycznia 2017

Pracownia Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej PomocyPracownia Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA wspiera WOŚP od wielu lat.

Pracownia Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

A tu zdjęcie, które wygrzebałam jakiś czas temu z domowego archiwum. Ma naprawdę wiele lat i dużą wartość sentymentalną. Zostało zrobione podczas pierwszego Finału WOŚP czyli 3 stycznia 1993 roku. Pojechałyśmy do Warszawy z Kaśką K., która namówiła mnie do zostania wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (i generalnie namawiała mnie do robienia różnych fajnych rzeczy).

Pracownia Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Pieniądze zbierałyśmy do wyprodukowanych w domu puszek, łażąc w po całym mieście i tłumacząc ludziom, co to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (bo wtedy jeszcze nie była tak znana i trzeba było wyjaśniać) i na co pójdą te pieniądze: po sklepach, warzywniakach i znajomych. Udało nam się nazbierać aż 13 milionów starych złotych, co było kwotą w naszej ocenie ogromną. I jak się okazało również obiektywnie sporą, bo nasze miasto przez dłuższą chwilę znajdowało się na 2 miejscu w rankingu miast!

Dziś jest 25 Finał. Ja jestem starsza o 25 lat. A Orkiestra gra dalej :)

Elżbieta Grabarczyk
przeczytaj cały artykuł ->

czwartek, 12 stycznia 2017

Czy warto podjąć psychoterapię? Najnowszy artykuł na portalu abcZdrowie.plPracownia Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA zaprasza do lektury najnowszego artykułu opublikowanego w serwisie jejŚwiat​ na portalu abcZdrowie.pl​ pt.:

Czy warto podjąć psychoterapię? ->
http://elzbieta-grabarczyk.jejswiat.pl/16591,czy-warto-podjac-psychoterapie

Dobry psycholog Warszawa poleca - czy warto podjąć psychoterapię?

"(...) Jeśli w twojej głowie pojawia się myśl o podjęciu psychoterapii, potraktuj ją jako sygnał, że rzeczywiście warto poszukać kontaktu z psychologiem. Z prostej przyczyny.Ludzie nie zastanawiają się przecież nad terapią, gdy cieszą się doskonałym samopoczuciem i nie mają problemów, prawda? Zaufaj więc swoim emocjom i intuicji (...)"
przeczytaj cały artykuł ->

piątek, 6 stycznia 2017

Najnowsze zmiany w cenniku usług psychologicznychDobry psycholog Warszawa - zmiany w cenniku


Od 1 stycznia 2017 został wprowadzony nowy cennik na niektóre usługi psychologiczne i trochę zmian organizacyjnych.

Nadal obowiązują zniżki dla osób studiujących (do 26 roku życia). Ze zniżki można skorzystać przynosząc na pierwszą konsultację ważną legitymację studencką. Koszt wstępnej konsultacji psychologicznej i psychoterapii indywidualnej dla studentów wynosi obecnie 80 zł.

W związku z niewielkim zainteresowaniem (zaledwie 3 osoby w ciągu całego poprzedniego roku) rezygnuję z psychoterapii indywidualnej prowadzonej z częstotliwością co 2 tygodnie.

Od 1 stycznia 2017 w Pracowni Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA psychoterapia indywidualna będzie dostępna w formie sesji odbywających się co tydzień. Koszt psychoterapii indywidualnej pozostaje bez zmian i wynosi 110 zł / 50 minut. Bez zmian pozostaje również cena wstępnej konsultacji psychologicznej - 130 zł / 50 minut.

Osoby, które nie planują podjęcia regularnej, cotygodniowej psychoterapii, ale są zainteresowane pomocą psychologiczną (porada, jednorazowa konsultacja), mogą umawiać się na jednorazowe, doraźne konsultacje w dogodnych dla nich terminach. Koszt doraźnej konsultacji wynosi 130 zł / 50 minut.

Przypominam również o terminowym odwoływaniu umówionych sesji! Jeśli nie jesteś w stanie dotrzeć na umówioną wizytę, poinformuj mnie o tym.

UWAGA! Wizyty można odwoływać najpóźniej do 24 godzin przed umówioną godziną spotkania. Wizyta nieodwołana lub odwołana po tym terminie traktowana jest jako pełnopłatna.

Płatność za nią należy uiścić przed następnym spotkaniem.

Wynika to z faktu, że umawiając się na wizytę, rezerwujesz mój czas: przyjeżdżam do gabinetu i czekam na Ciebie. Jeśli nie odwołasz sesji z odpowiednim wyprzedzeniem, nie mam możliwości zagospodarowania godziny, z której rezygnujesz - na przykład umówienia na ten termin osoby zainteresowanej uzyskaniem pomocy.

Wizytę możesz odwołać telefonicznie, przez wiadomość e-mail lub przez wiadomość wysłaną na profilu Pracowni SALAMANDRA na portalu Facebook.

Pozdrawiam serdecznie,
Elżbieta Grabarczyk
przeczytaj cały artykuł ->

poniedziałek, 2 stycznia 2017

Porada na poniedziałek i na cały rok - najważniejsze to zacząćNajważniejszy jest początek. Więc zacznij. Zacznij tyle razy, ile trzeba.

dobry psycholog Warszawa o przezwyciężaniu lęku

Jeśli się obawiasz, że twój strach wyjrzy z ciemności - stań z nim twarzą w twarz. Miej to za sobą.

Jeśli chcesz o spotkaniu z lękiem dowiedzieć się więcej, dobry psycholog Warszawa poleca zakładkę lęk.
przeczytaj cały artykuł ->

Blog

Etykiety

abcZdrowie adolescencja akceptacja aktualności altruizm Amelia Erhard Andre Gide Andrew Matthews Ann Landers Anthony Robbins Antoine de Saint-Exupéry artykuły asertywność Asimov autorytet Bartosz Zalewski Beata Pawlikowska Bennewicz Bettelheim bezpieczeństwo Brian Patten Budda bycie sobą Campbell Čapek Castaneda cel ciało cierpienie cierpliwość Clarissa Pinkola Estes cytaty Czabała Czubaszek David Lloyd George David Wallin de Mello decyzja depresja dezyderata dobro dobry psycholog warszawa dojrzałość dojrzewanie Dolan dopalacze dowcipy psychologiczne droga Durst działanie Dzień Kobiet egoizm Eichelberger Elif Shafak Elizabeth Kübler - Ross Emma Goldman emocje Eric Hoffer erotyzm Erskine Ewa Trzebińska Ferguson filmy Frank Herbert Frankl Freud Fromm Ghandi Goethe grupa grupa dla uzależnionych H. Jackson Brown Harold Taylor Hellinger Hemingway Hermann Hesse hierarchia wartości homofobia humor John E. Southard John Maxwell Joplin Jung Karol Juliusz Weber Katarzyna Miller kobieta Kołakowski komunikacja konformizm Konfucjusz ks. Jan Kaczkowski ks. Jan Twardowski Lao Tse Leo Christopher lęk Loesje Louis L. Hay Magdalena Tulli Mandela Marvin Gaye marzenia maska matka Max Ehrmann mądrość mechanizmy obronne Melody Beattie milczenie Milgram miłość modlitwa Mrożek nadzieja Nancy McWilliams nawyki Neale Donald Walsch nieświadomość niezależność oddech odpowiedzialność odwaga optymizm Osborne osobowość Perls poczucie wartości porada na poniedziałek porady online posłuszeństwo pośpiech pożegnanie praca Pratchett Proust przeszłość przyjaźń przypowieść psycholog warszawa psychologia społeczna psychoterapia warszawa pytania radość Ray Bradbury Redmoon refleksja Regina Brett relacja terapeutyczna relacje Rogers Rohn Rollo May rozwój równowaga Ryszard Kapuściński samotność Santorski sens Shannon L. Alder siła smutek spokój spotkanie stres Stuart Wilde subkultura superwizja szczęście Szymborska świadomość talent Thich Nhat Hanh tolerancja Tołstoj Torsten Krol tożsamość trzyczęściowy garnitur twórczość uzależnienia w mediach wartości wiedza wierność wolność wsparcie wybaczenie wybór wytrwałość Yalom zaufanie zdrowie psychiczne zdrowy egoizm Zimbardo złość zmiana zrozumienie związek życie życzenia