dobry psycholog warszawa - profesjonalna pomoc psychologiczna
X

Szanowni czytelnicy i komentatorzy oraz klienci i pacjenci, którzy zaglądacie na bloga Pracowni Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA,


Jak z pewnością słyszeliście, w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywane RODO.


Rozporządzenie RODO nakłada na mnie obowiązek szczegółowego poinformowania was o zasadach, na jakich będą przetwarzane wasze dane osobowe oraz zasadach wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej Pracowni Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA dostępnej pod adresem https://ppp-salamandra.blogspot.com/


Starałam się spełnić ten obowiązek informacyjny w sposób na tyle szczegółowy, przystępny i zrozumiały, na ile jestem w stanie. Zapraszam was zatem serdecznie do zapoznania się z poniższymi informacjami:


Podstawowe definicje

Administrator: Administratorem waszych danych jestem ja: Elżbieta Grabarczyk Ponimasz, Pracownia Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA z siedzibą w Warszawie (02-349) przy ul. Baśniowej 3 pok. 10 NIP: 5491656970, nazywana dalej Administratorem.

Strona internetowa: strona internetowa dostępna pod adresem https://ppp-salamandra.blogspot.com/, nazywana dalej Stroną.

Użytkownicy - każdy podmiot i osoba fizyczna, która przegląda zawartość Strony, czyli po prostu wy, nazywani dalej Użytkownikami.


Wersja skrócona. Najważniejsze informacje dotyczące ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych

W myśl przepisów RODO, dodając komentarz na Stronie, zostawiając opinię, zapisując się do newslettera, zamawiając usługę psychologiczną i dokonując płatności za nią za pośrednictwem Strony czy po prostu kontaktując się ze mną telefonicznie lub przez e-mail, udostępniacie mi swoje dane osobowe.


Jako Administrator zapewniam poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych oraz gwarantuję podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są przez Administratora do użytku własnego związanego z obsługą Strony oraz realizacją usług psychologicznych. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, księgową i organizacyjną Administratora, firmy zajmujące się obsługą korespondencji e-mail oraz obsługą płatności za zamówione usługi psychologiczne.


Na Stronie wykorzystuję narzędzia analityczne Google Analytics i Statcounter, które zbierają informacje na temat waszych odwiedzin Strony oraz narzędzia marketingowe, takie jak Facebook Pixel. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies tych firm. Na Stronie wykorzystuję też pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. W ramach ustawień plików cookies możecie wyrazić lub cofnąć zgodę na korzystanie cookies w waszym przypadku, ale jej cofnięcia może skutkować ryzykiem pogorszenia funkcjonalności Strony, a korzystanie z niej może być utrudnione.

Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zapoznajcie się ze szczegółami

Kto jest administratorem waszych danych?

Administratorem waszych danych jestem ja: Elżbieta Grabarczyk Ponimasz, Pracownia Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA z siedzibą w Warszawie (02-349) przy ul. Baśniowej 3 pok. 10 NIP: 5491656970.


Jakie uprawnienia związane z przetwarzaniem waszych osobowych przyznaje wam RODO?

 • - prawo dostępu do danych osobowych,
 • - prawo do sprostowania danych osobowych,
 • - prawo do usunięcia danych osobowych,
 • - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • - prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • - prawo do przenoszenia danych,
 • - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • - prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę wyraziliście.

O jakie dane chodzi?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez was, czyli Użytkowników ze strony internetowej Pracowni Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA dostępnej pod adresem https://ppp-salamandra.blogspot.com/, nazywanej dalej Stroną, w tym:


 1. informacje przekazane za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, w tym formularza komentarzy. Korzystam z systemu komentarzy Blogspot, należącego do firmy Google.
 2. informacje związane z kontaktem, takie jak wysłanie maila, skorzystanie z kontaktowego numeru telefonu, zamówienie i opłacenie usługi psychologicznej przez Stronę
 3. informacje zbierane pasywnie za pomocą następujących technologii:
 • - pliki cookies (tzw. ciasteczka). Strona, podobnie jak inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony i może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym Jednak należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony oraz innych stron internetowych stosujących cookies.
 • - piksel konwersji Facebooka - w celu zarządzania reklamami na Facebooku, prowadzenia działań marketingowych i kierowania do Użytkowników spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook.

Pliki cookies i inne technologie - szczegóły

 1. Cookies własne - wykorzystywane w celu zagwarantowania prawidłowego działania Strony, w szczególności procesu kontaktu oraz zamawiania i opłacania usług psychologicznych.
 2. Cookies podmiotów trzecich. Strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, używa funkcji zapewnianych przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:
 • - Google Analytics. Korzystam z analitycznych narzędzi Google Analytics, zbierających informacje na temat waszych odwiedzin strony, takie jak: czas spędzany na Stronie, odwiedziny na podstronach, źródła ruchu sieciowego. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies Użytkownik możes wyrazić lub cofnąć zgodę na korzystanie w jego przypadku z Google Analytics. Podstawą prawną działań realizowanych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na tworzeniu i analizowaniu statystyk w celu optymalizacji Strony. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu gromadzonych przez pliki cookies danych przez Google, przez zainstalowanie wtyczki do przeglądarki znajdującej się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • - Statcounter. Na Stronie wykorzystuję narzędzia analityczne Statcounter, które zbierają informacje na temat odwiedzin Strony, wykorzystywane do identyfikacji i gromadzenia danych statystycznych na temat osób odwiedzających Stronę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie, czasu spędzanego na Stronie). Informacje zbierane w ramach usługi Statcounter są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.
 • - Facebook Pixel. Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu własnych produktów lub usług. W tym celu na Stronie może być zaimplementowany Pixel Facebooka, który automatycznie gromadzi informacje o przeglądanych przez Użytkownika podstronach i ruchu w obrębie Strony. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tzn. nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.
 • - Narzędzia społecznościowe. Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe. Zapewniam na Stronie możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, w tym udostępniania treści Strony w popularnych serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN oraz subskrypcji profilu społecznościowego Strony. Korzystanie z tych funkcji przez Użytkownika może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów wymienionych serwisów społecznościowych. Na przykład: jeśli Użytkownik skorzysta z wtyczki, klikając przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to informacja zostanie o tym zachowaniu przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy. Jeśli Użytkownik chce zablokować serwisom społecznościowym możliwość przyporządkowywania danych zebranych w trakcie odwiedzin na Stroniebezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie musi się wylogować z tego serwisu. Może też również całkowicie uniemożliwić załadowanie na Stronie wtyczek stosując wybrane rozszerzenia dla swojej przeglądarki internetowej, takie jak blokowanie skryptów.
 • - Wideo i audio. Na Stronie mogę osadzać pliki wideo oraz nagrania audio. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firm publikujących nagrania wideo i audio. Pliki cookies ładowane są przy odtwarzaniu plików wideo lub audio. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się się na ich załadowanie, powinien powstrzymać się przed odtwarzaniem wideo lub audio.

W jakim celu przetwarzane są wasze dane osobowe?

Dane osobowe, które przekazaliście Pracowni Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA, przetwarzane są w celu realizacji usług psychologicznych oferowanych przez Pracownię, w celu analizy statystyk Strony, poprawy jakości treści zamieszczanych na Stronie oraz w celach marketingowych (np. przesłanie informacji o aktualnych promocjach, zmianach czasu pracy gabinetu czy miejsca wykonywania usług).


 • Dodawanie komentarza. Gdy dodajecie komentarz na Stronie, wypełniacie formularz i podajecie w nim (opcjonalnie) swój adres e-mail/nazwę z adresem url twojej strony/skomentować anonimowo. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dodanie komentarza było możliwe System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Google (Blogger) Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na Stronie, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z faktu dodania komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Kontakt. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujecie mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Kontaktując się ze mną telefonicznie przekazujecie mi swój numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale w sposób oczywisty niezbędne, by nawiązać kontakt. Wasze dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z wami, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. W treści przesłanej wiadomości możecie zawrzeć również inne dane osobowe, które podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa.
 • Realizacja płatności za usługi psychologiczne - realizując płatność za zamówioną usługę psychologiczną przy pomocy systemu płatności Dotpay, przekazujecie dane niezbędne do wykonania płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale w sposób oczywisty niezbędne, aby zrealizować płatność za zamówioną usługę psychologiczną

Podstawą prawną dla analiz statystycznych i marketingu własnego Administratora (np. wysyłanie informacji o aktualnych promocjach) jest tzw. uzasadniony interes Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników dla celów podatkowych i rachunkowych Administratora (np. do wystawienia faktury za zrealizowaną usługę) są obowiązujące przepisy prawa.


Komu są udostępniane wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku Administratora, związanego z obsługą Strony i realizacją usług psychologicznych. Strona Pracowni Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA i sama Pracownia nie sprzedają danych i nie przekazują ich nieupoważnionym podmiotom trzecim.


Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową i organizacyjną Administratora, a także firmy zajmujące się obsługą płatności za zamówione usługi psychologiczne, obsługą systemu komentarzy na Stronie, czy świadczeniem usług poczty elektronicznej.


Dane osobowe Użytkowników mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd). Przepisy prawa zobowiązują mnie również do przetwarzania danych osobowych Użytkowników dla celów podatkowych i rachunkowych (np. wystawienie faktury za wykonane usługi).


Kim są odbiorcy waszych danych osobowych?

 • Dotpay Sp. z o.o. 30-552 Kraków, ul. Wielicka 72, KRS: 0000700791, NIP: 634-26-61-860, NIP: EU PL6342661860, REGON: 240770255 - w celu realizacji płatności za usługi psychologiczne za pomocą systemu płatności Dotpay (jeśli zdecydujesz się dokonać płatności za pomocą systemy Dotpay).
 • Serwis pocztowy o2.pl (Wirtualna Polska Media S.A.), ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, KRS: 0000580004, NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958 - w celu kontaktu za pomocą poczty elektronicznej i realizacji usług psychologicznych drogą e-mailową (jeśli kontaktujesz się za mną za pomocą poczty e-mail).
 • ING Bank Śląski, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, KRS: 0000005459, NIP: 6340135475, Rego: 27151490900000 - w celu realizacji płatności za usługi psychologiczne (jeśli dokonujesz płatności za pomocą przelewu bankowego).
 • JMS Justyna Maciejewska-Stefanowska, Ogrodowa 28/30/417, 00-896 Warszawa, NIP:526-13-94-549, REGON: 012841664 - w celu obsługi księgowej (jeśli chcesz otrzymać fakturę za usługi psychologiczne).
 • Google LLC, Mountain View, California, USA, w celu korzystania z usług Google, w tym funkcjonowania Strony, publikacji treści na Stronie i zamieszczania komentarzy (jeśli zostawiasz komentarz na Stronie).
 • Operator telefoniczny P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, KRS: 0000217207, NIP: 951-21-20-077, REGON: 015808609 - w celu kontaktu telefonicznego (jeśli umawiasz się na wizytę, odwołujesz ją przez telefon).

Wszystkie podmioty, które są odbiorcami danych danych osobowych Użytkowników, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.


Jak długo będą przetwarzane dane osobowe Użytkowników?


W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji usług psychologicznych, wasze dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak wymaga tego realizacja umowy wykonania ww. usług oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane wasze dane osobowe.


W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, wasze dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.


Dane z komentarzy dodanych na Stronie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na Stronie, chyba że zwrócisz się z prośbą o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.


Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników gromadzone są i przetwarzane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i należycie chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane w formie elektronicznej przechowywane są na urządzeniach zabezpieczonych hasłem (komputer, telefon, poczta e-mail), a dane w formie papierowej w zamkniętym pomieszczeniu w szafie zamykanej na klucz.


Jakie prawa przysługują Użytkownikowi odnośnie jego danych osobowych?

Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie nie uniemożliwiającym wykonanie zamówionych usług psychologicznych.


Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi na działania lub zaniechania Administratora do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Kontakt z Administratorem


W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem waszych danych osobowych w każdej chwili możecie skontaktować się ze mną pod adresem e-mail: elagrabarczyk@o2.pl lub numerem telefonu: 796009795.


ZGODA
Czytając niniejszy dokument zapoznałeś się z zasadami, na jakich będą przetwarzane Twoje dane osobowe oraz zasadami wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie zeStrony Pracowni Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA znajdującej się pod adresem http://ppp-salamandra.blogspot.com/.

Kliknij znaczek X w prawym głównym rogu okienka na znak, że zapoznałeś się z informacjami z niniejszego komunikatu i wyrażasz zgodę na opisane wyżej zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony


Jeśli kliknąłeś znaczek X i wyraziłeś zgodę - pozostań na Stronie. Jeśli nie - opuść ją.


Dziękuję za zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych. Serdecznie pozdrawiam,Administrator,
Elżbieta Grabarczyk-Ponimasz Pracownia Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA

Dobry psycholog Warszawa - Obowiązek informacyjny na temat przetwarzania danych osobowych. RODOdobry psycholog warszawa - profesjonalna pomoc psychologiczna

Opinie pacjentów

dobry psycholog warszawa
Serdecznie zapraszam moich dawnych i obecnych pacjentów do pozostawienia opinii w komentarzu na dole tej strony.

Chętnie zapoznam się z Waszymi opiniami na temat naszej wspólnej pracy, a także tego co Waszym zdaniem było pomocne i skuteczne.

Wasze zdanie jest dla mnie szczególnie cenne, gdyż dzięki Wam i Waszym uwagom mogę się wciąż uczyć i rozwijać jako dobry psycholog i terapeuta.


Będzie mi bardzo miło, jeśli podpiszecie ją swoim imieniem lub inicjałami, ewentualnie dodacie miasto, w którym mieliśmy okazję się poznać i razem pracować.

Nie trzeba się logować, można wpisać imię albo inicjały w polu "Nazwa" lub dodać imię po prostu w treści komentarza.
Komentarze niepodpisane nie będą zamieszczane.


Dziękuję,
Ela Grabarczyk
.
Swoją ocenę możecie pozostawić również w innych miejscach:

1) na profilu Pracowni na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/ppp.salamandra/reviews/

2) na portalu abcZrowie:
https://ranking.abczdrowie.pl/d/73558,elzbieta-grabarczyk

3) na portalu Krajowe Centrum Pacjenta:
https://kcp.pl/lekarz/elzbieta-grabarczyk/psycholog/warszawa/

4) na portalu ZnanyLekarz.pl:
https://www.znanylekarz.pl/elzbieta-grabarczyk/psycholog-terapeuta/warszawa


Obowiązek informacyjny wynikający z RODO - kliknij, aby dowiedzieć się więcej ->


18 komentarzy:

 1. Pani Ela Grabarczyk była moja prowadząca terapeutka w zamkniętym ośrodku dla narkomanów ze względu na to ze to było moje ente leczenie nie sądziłam ze może mnie czymś zaskoczyć a jednak .. oprócz tego że jest wykwalifikowanym psychologiem i specjalista to ma serce i pasję w swojej pracy znam wielu terapeutów a mimo to ona jest jedyną osobą którj zaufalam uznalam autorytet i sluchalam .wspominam ja i dziekuje co roku kiedy mija mi kolejna rocznica trzeźwości była dla mnie jak mama która potrafiła mi wskazać wyjście z mojego własnego bajzlu nie bez powodu z 50 terapeutów (czy ilu ich spotkalam) jej slowa do tej pory pamietam ona mnie wyprowadziła jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu to polecam wizytę z całego serca

  OdpowiedzUsuń
 2. Serce i inteligencja które w Twoich trafnych pytaniach pozwoliły mi ułożyć "klocki" na nowo, odzyskanie kontroli nad moim życiem, pomoc w ułożeniu mechanizmów obronnych dzięki którym potknięcia nie kończą się całkowitym upadkiem, siłę do pokonywania przeciwności w tym trudnym kraju jakim jest Polska...
  Za to wszystko serdeczne dzięki Elu!
  Ja podobnie jak koleżanka wyżej, enty raz w ośrodku dla uzależnionych od substancji... od narkotyków, od amfetaminy...
  Dziś, trzy lata po ukończeniu terapii (ale ten czas leci) jestem czysty, mam swoje mieszkanko wyremontowane przeze mnie i z którego jestem bardzo dumny, mam jak się okazało kochaną rodzinę która mnie wspiera po dziś dzień i ogólnie otaczam się fajnymi ludzikami i też jest wesoło :-)
  Polecam z czystym sumieniem.

  OdpowiedzUsuń
 3. Mogę napisać same dobre rzeczy o Tobie, nie tylko jako o terapeutce. Serce, ale i rozsądek. No i dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 4. Michal( House)
  Ela przez niemal rok była terapeutką i moderatorem grupy wsparcia , w której uczestniczyłem. Jeśli szukasz doświadczonego psychologa/terapeuty, mądrego, empatycznego, troskliwego, z poczuciem humoru, gotowego w każdej chwili służyć Ci pomocą, nie szukaj dalej. Mógłbym napisać długa historię mojego leczenia, ale obawiam sie , że mogłoby by mi to zabrać kilka godzin:) Przez ten rok stałem się lepszą, bardziej dojrzałą, świadomą swoich potrzeb i pewniejsza siebie osobą. Na koniec fundamentalna filozofia Eli w życiu, która była dla mnie jak objawienie- w życiu możesz robić wszystko, byle nie krzywdzić innych ludzi.
  Wielkie dzięki Ela :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Dla Mnie Ela była bardzo konkretną i przenikliwą terapeutką, osobą która wiedziała gdzie jest problem i co najważniejsze, jak do niego podejść i go rozwiązać. Jej bogate doświadczenie oraz indywidualne traktowanie każdego przypadku potwierdza tylko pełen profesjonalizm Eli jako terapeutki. Minęło jedenaście lat i niewiele pamiętam z okresu mojej terapii - to chyba właśnie uświadamia mi jej prawdziwy sukces.
  Pozdrawiam i wszystkiego dobrego,
  Przemysław P.

  OdpowiedzUsuń
 6. To godna polecenia i zaufania terapeutka. Wysoki profesjonalizm połączony z ciepłem, ogromnym zrozumieniem i wyczuciem pacjenta.
  Jestem pacjentką od pół roku, każda godzina terapii to dla mnie wielka przyjemność, ale przede wszystkim coś co przynosi fantastyczne efekty. Dzięki terapii coraz pewniej czuję się w trzeźwym życiu,umiem radzić sobie z emocjami, poznaję siebie od nowa, umiem siebie wyrażać coraz pełniej i z dnia na dzień czuję się szczęśliwsza.
  Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
  Asia (Izab)

  OdpowiedzUsuń
 7. Z Panią psycholog zetknęłam się na drodze porady on-line. Wykazała się ogromną wiedzą, zrozumieniem i wsparciem w problemie. Każdemu, kto czuje potrzebę pilnego skorzystania z fachowej pomocy, zanim uda się na terapię - serdecznie polecam spróbować takiej formy kontaktu. Zaletą porady on-line jest także fakt, iż to, co na piśmie, zostaje - zawsze można wrócić w chwilach wątpliwości i złej formy, przeczytać, raz jeszcze przemyśleć, poczuć i iść dalej. Ks. Tischner pisał: Gdy człowiek nie wie, co zro­bić, su­mienie mówi mu tyl­ko jed­no: "szukaj". Polecam
  Kasia

  OdpowiedzUsuń
 8. Trafiłam do Pani Psycholog przypadkiem i wiem, że to był najlepszy przypadek jaki mógł mi się przydarzyć. Nie umiałam patrzeć na siebie, nie widziałam siebie ani tego co mnie niszczy. Pomogła mi znaleźć "guziczki" nieszczęścia i szczęścia, wydobyć i nazwać uczucia, które tyle zamętu wprowadzały w moje życie. Jest bardzo subtelna w sugestiach a jej spostrzeżenia są celne. Praca z Panią Psycholog gwarantuje wiele emocji ale prowadzących od upragnionego spokoju samoświadomości. Pani Ela jest cierpliwa i ciepła. Czuję się bezpiecznie. Wiem, że mogę na Nią liczyć zawsze, niezależnie od dnia i godziny. Jest jak przyjaciel. Jak chcesz zobaczyć siebie, poczuć spokój i odzyskać kontrolę nad sobą Pani Psycholog Ela na pewno Ci pomoże. Nie wahaj się poprosić Ją o pomoc.

  OdpowiedzUsuń
 9. Spotkania z p. Elźbietą pozwoliły mi odzyskać równowagę emocjonalną. Zawsze chętnie tam wrócę.
  Iwona

  OdpowiedzUsuń
 10. Spotkania z P.Elą dały mi bardzo wiele.Skorzystałam z pomocy psychologicznej on-line.
  Mieszkając za granicą nie martwiłam się barierą kulturową ,czy językową.Spotkania na skypie umożliwiły mi dostęp do specjalistycznej pomocy,wspomogły w trudnej sytuacji życiowej.
  Podczas terapii z P.Elżbietą mogłam zobaczyć rzeczy takimi,jakimi są:).Mogłam zauważyć moje problemy.Wypracować inny punkt widzenia.Zrozumieć dramaty,które ciażyły od dawna.Poszukać w sobie cechy,atuty-te zapomniane, i te nowe.
  Wrócić do aktywnego życia pełnego dobrych wrażen.Odnaleźć się twórczo.
  To proces pełen emocji,ale życzliwego kontaktu.Dziekuję za mądrosć i praktyczną wiedzę.

  Ps.
  Chciałam zakonczyć cytatem:
  ,,Wiara potrzebuje światła,,-Franco Scaglia.
  To różnica,ktorej nigdy nie zapomnę.
  evamarta;)

  OdpowiedzUsuń
 11. Pani Elu, jestem bardzo wdzięczna za pomoc i ogromne wsparcie w trudnym momencie mojego życia. Dzięki Pani poradom, a przede wszystkim życzliwym i szczerym rozmowom czuję się znacznie lepiej. Powtórzę jeszcze raz, że była Pani dla mnie ogromną podporą i w taki sposób zawsze będę o Pani myśleć. Dziękuję z całego serca.
  Justyna N.

  OdpowiedzUsuń
 12. Rozpoczynając pół roku temu terapię z panią Elżbietą byłam osobą, która zupełnie się pogubiła. Trudno było mi dostrzec sens mojego życia, targały mną skrajne emocje. Każde kolejne spotkanie pomagało mi poznawać siebie od nowa. Spotkania stały się drogą do odnalezienia prawdziwej mnie, drogą do wolności i znalezienia swojego miejsca.
  Jestem wdzięczna pani Elżbiecie za zrozumienie, otwartość i pozytywną aurę. I choć znalazłam drogę i jestem gotowa iść dalej, spotkań z panią Elżbietą będzie mi z pewnością brakować.
  Danuta

  OdpowiedzUsuń
 13. Ela jest najlepszą terapeutką jaką można sobie wymarzyć. Okazuje dużo zrozumienia i sympatii, a przy tym jest zdecydowana i konkretna. Odkąd rozpoczęłam terapię z każdym tygodniem coś w moim życiu zmieniało się na lepsze. Z niecierpliwością czekałam na kolejne spotkania. Ela pomogła mi uporać się ze sprawami, które wydawały mi się niemożliwe do rozwiązania. Jeszcze kilka miesięcy temu nie wiedziałam kim jestem i dokąd idę, a dzisiaj czuję w sobie nową energię, która prowadzi mnie w kierunku dającym mnóstwo radości.
  Elu, bardzo Ci dziękuję! I tak jak mówiłam, jeszcze wrócę :)

  OdpowiedzUsuń
 14. Zastanawiam się od bardzo długiego czasu,co napisać i jak aby to,co chcę wyrazić w słowach oddawało choć odrobinę cokolwiek z tego,co mnie przy Pani Eli spotkało.I za każdym razem,kiedy wspominam nasze spotkania oraz rozmyślam nad tym,czego się z nich nauczyłam i dowiedziałam uzmysławiam sobie,że tak naprawdę brak jest słów,które mogłyby to wszystko co mam do wyrażenia w tym temacie opisać.Potrzeba byłoby wielu słów pisanych i poznania emocji tych nienazwanych.Poznałam Panią Elę na swym kolejnym zakręcie życiowym.Byłam i jestem sumą ogromu zdarzeń i cierpień,których nie rozumiał nikt:alkoholizmu mego ojca,własnej niepełnosprawności,rozpadu rodziny i skrajnego niezrozumienia już niczego z tego wszystkiego.Stanęłam wobec nieumiejętności pogodzenia ze sobą tych wszystkich życiowych prób oraz braku możliwości znalezienia porozumienia na wszystkich płaszczyznach każdego z tych problemów aby wiedzieć co należy ze sobą połączyć,co rozdzielić;gdzie znaleźć wspólny mianownik a gdzie go po prostu szukać nawet nie należy bo go tam nie ma.Nigdy nie zapomnę pierwszego mojego spotkania z Panią Elą.Byłam przerażona i myślałam,że serce mi wyjdzie a moje nadciśnienie wyrwie mi mózg.Zastanawiałam się,co też przyjdzie kolejnemu psychologowi do głowy zrobić z moją biedną głową i moim sercem,które już dawno utopiły się w nadmiarze rozpaczy.Poprzez pryzmat mych życiowych doświadczeń,które wiele razy stawiały mnie przed obliczem mnóstwa psychologów;Pani Ela okazała się być Kimś zupełnie odmiennym.Nigdy nie spotkało mnie od psychologów nic dobrego.Nikt sobie nie radził na wszystkich frontach moich problemów. Były one traktowane przez psychologów wybiórczo i przedmiotowo.To doprowadziło z czasem do sytuacji,kiedy całkowicie zamknęłam się na tego typu pomoc.Jednak osoba Pani Eli okazała się zupełnie inna aniżeli pozostałych specjalistów z Jej dziedziny.Pani Ela nie potraktowała mnie przedmiotowo ani wybiórczo.Nie zarzuciła mnie mnóstwem swych teorii dla mnie niezrozumiałych,choć wielokrotnie udowodniła mi iż teorię jak najbardziej zna.Właściwie nigdy w życiu nie spotkałam psychologa,który by tyle słuchał co Pani Ela i tyle milczał w ciszy i właściwej sobie pokorze wsłuchując się w potrzeby własnego pacjenta.Ta cisza okazała się dla mnie zbawienna.Pozwoliła mi odnaleźć siebie i właściwe proporcje oraz rozsądny dystans do spraw,które bolą.Kiedyś bałam się ciszy.Dziś mnie ona uspokaja.Dziś mogę napisać,że już dawno z Panią Elą nie rozmawiałam.Po przemyśleniu trudnych dla mnie spraw doszłam do wniosku,że jestem gotowa na myślenie o moich rozmowach z Panią Elą jako tych zakończonych na tyle,że nie boję się przyszłości bez Niej bo czuję to wszystko co wyniosłam z naszych spotkań w sobie na tyle mocno i głęboko aby stanowiło to mój kręgosłup w samodzielnej wędrówce przez ten trudny świat.Choć nigdy nie powiem,że nie będę za Panią Elą tak zwyczajnie po ludzku tęsknić bo Pani Ela to profesjonalny psycholog w każdym calu ale też i niezwykły człowiek z mało dziś spotykaną charyzmą,których na swej drodze rzadko się spotyka.Ostatnio gdzieś usłyszałam,że człowiek jest sumą wszystkich zdarzeń i doświadczeń innych osób,które na swej drodze spotyka.Chciałabym w tym miejscu bardzo podziękować Pani Elu za mój przywilej jakim było i nadal jest kształtowanie mej skromnej osoby poprzez moc korzystania z Pani doświadczeń.Wiele jest nam w życiu dane przeżyć ale nieraz tak niewiele nam zostaje...dziękuję za Pani mądrą obecność przy mnie,kiedy zabrano mi tak wiele i za to,że umiała Pani sprawić aby to wszystko co przy Pani w sobie odnalazłam dziś potrafiło być moją siłą nawet kiedy Pani przy mnie nie ma.Miało być krótko ale ja niestety krótko nie potrafię i pod tym względem pozostanę niereformowalna.Właściwie to mi przykro bo właśnie zdałam sobie sprawę,że dopiero zaczęłam.Dopiero się rozpisałam bo na temat Pani Eli można pisać w nieskończoność przy okazji odkrywając w tej fascynującej podróży drogę do samego siebie.A może nie przy okazji tylko przede wszystkim bo chyba o to chodzi w prawdziwej psychoterapii:o znalezienie drogi do samego siebie.
  Natalia K.Sochaczew

  OdpowiedzUsuń
 15. Szukałam kogoś, kto pomoże mi przejść moją dotychczasową drogę jeszcze raz. Kogoś, kto będzie moim towarzyszem i przewodnikiem. Kogoś, kto będzie przy mnie, gdy odkrywać będę siebie, gdy spotykać się będę z moimi uczuciami, kiedy będę ich doświadczać. Kogoś, kto będzie ze mną, gdy będę wracać do doświadczonych traum. Kogoś, kto umie dużo czuć, kogoś, kto ma w sobie ciepła i miłości za nas oboje- ponieważ ja przychodząc do Eli nie umiałam kochać siebie, nie miałam dla siebie współczucia, nie widziałam swojego wewnętrznego dziecka: osamotnionego, pełnego smutku i zabubienia. Ela jest właśnie tym kimś. W zasadzie nie jest "kimś"- jest wspaniałym terapeutą i wspaniałą osobą wogóle. Dziękuję mojemu Bogu, że postawił Ją na mojej drodze. Wiem, że nie był to przypadek.

  OdpowiedzUsuń
 16. Poznałam Elę dwa i pół roku temu, gdy przyszłam do niej na grupę dla kobiet. Pare miesięcy później zaczęłam z nią spotkania indywidualne. Byłam wtedy zamknięta w sobie i przestraszona. Przed ludźmi wkładałam maskę osoby której na niczym nie zależy. Od tego czasu z pomocą Eli znalazłam w sobie odwagę, nauczyłam się podejmować decyzje i dążyć do ich realizacji. Nauczyłam się rozmawiać z ludźmi i że posiadanie przyjaciół jest czymś bardzo przyjemnym. Ela jest osobą o bardzo dużej wiedzy oraz pełną ciepła i zrozumienia. Zawsze uważnie mnie słuchała i pomagała przyjrzeć się moim problemom i je zrozumieć i szukać dla nich rozwiązania. Jest bardzo otwartą osobą i nie oddczuwałam od niej negatywnej oceny. Wierzyła we mnie i tą zewnętrzna wiara pomogła mi zbudować moją wewnętrzna wiarę w siebie, za co jestem jej bardzo wdzięczna :)

  OdpowiedzUsuń
 17. Pani Ela to pełna profesjonalizmu terapeutka, do której przyszedłem z problemem alkoholowym. Mimo wielu prób nie potrafiłem tego opanować w pojedynkę. Pani Ela, dzięki dobremu rozumieniu problemu oraz indywidualnemu podejściu, potrafiła pomóc mi w zrozumieniu mechanizmów działania tego nałogu oraz w wypracowaniu sposobów na jego pokonanie. Efektem skończonej terapii jest uwolnienie od alkoholu. Nie sięgam po niego od ponad roku, wiem jak sobie radzić w chwilach zwątpienia/nawrotu.
  Kiedys nie wyobrażałem sobie życia bez alkoholu, który ściągał mnie na dno. Teraz żyję bez niego i czuję się świetnie.
  Jeszcze raz dziękuję!

  OdpowiedzUsuń
 18. Cieszę się że trafiłem na panią Elę.
  Jest ona miłą, ciepłą i cierpliwą osobą,
  która pomogła mi nabrać poczucia własnej wartości
  i pomogła nauczyć mi się szanować i kochać siebie.
  Miałem problem z depresją, adhedonią i nawracającymi
  myślami samobójczymi. Spirala negatywnych emocji tylko
  się nakręcała i pani Ela pomogła mi przerwać ten cykl.
  Powoli zacząłem wychodzić na prostą. Od początku moim
  celem było odnalezienie harmonii i równowagi, możliwości
  patrzenia w przyszłość bez obawy że moje wewnętrzne demony
  ściągną mnie na dno rozpaczy. Pani Ela nauczyła mnie higeny
  myśli i zdrowych nawyków myślowych i życiowych. Rozpoznaliśmy
  słabe punkty, pracowaliśmy nad ich poprawą i w końcowym etapie
  zajmowaliśmy się ich utrwalaniem. Osiągnąłem swój cel i za to
  jestem pani Eli wdzięczny. Pani Elu, dziękuję :)

  OdpowiedzUsuń

Tematy

abcZdrowie adolescencja akceptacja aktualności Albert Ellis Aldous Huxley Alec Guinness altruizm Amelia Erhard Anais Nin Andre Gide Andrew Matthews Ann Landers Anthony Robbins Antoine de Saint-Exupéry artykuły asertywność Asimov autorytet Bartosz Zalewski Beata Pawlikowska Benjamin Button Bennewicz Bettelheim bezpieczeństwo błąd poznawczy Brian Patten Brian Tracy Budda buddyzm bycie sobą Camilla Läckberg Campbell Čapek Castaneda cel ciało cierpienie cierpliwość Clarissa Pinkola Estes cytaty Czabała czekanie Czubaszek Dalajlama David Lloyd George David Wallin de Mello decyzja depresja dezyderata dieta dobro dobry psycholog warszawa dojrzałość dojrzewanie Dolan dopalacze Dorota Hołówka Doug King dowcipy psychologiczne droga Durst działanie Dzień Kobiet dzień otwarty z dietetyką Edmund Burke egoizm Eichelberger Eleanor Roosevelt Elif Shafak Elizabeth Gilbert Elizabeth Kübler - Ross Emil Cioran Emma Goldman emocje empatia Epikur Eric Hoffer erotyzm Erskine Ewa Trzebińska Ferguson filmy Frank Herbert Frankl Freud Fromm Ghandi Goethe grupa grupa dla uzależnionych H. Jackson Brown Harold Taylor Hellinger Hemingway Herbert Bayard Swope Hermann Hesse hierarchia wartości homofobia humor Janusz Korczak John E. Southard John Maxwell Joplin Jorge Bucay Judy Garland Julius Caesar Watts Jung Karol Juliusz Weber Kartezjusz Katarzyna Miller kobieta Kołakowski komunikacja konformizm Konfucjusz ks. Jan Kaczkowski ks. Jan Twardowski Lao Tzu Leo Christopher lęk Loesje logika Louis L. Hay Magdalena Tulli Mandela manipulacja Marcin Szczygielski Margaret Lee Runbeck Mark Twain Marvin Gaye Mary Robinson marzenia maska matka Max Ehrmann mądrość mechanizmy obronne Melody Beattie Michel de Montaigne Milan Kundera milczenie Milgram Milton H. Erickson miłość mistrz Yoda modlitwa motywacja Mrożek nadzieja Nancy McWilliams Napoleon Hill Nathaniel Branden nawyki Neale Donald Walsch nieświadomość niezależność oddech odpowiedzialność odwaga Ole Nydahl optymizm Osborne osobowość otwartość Pablo Neruda pasja Pema Chödrön perfekcjonizm Perls poczucie wartości porada na poniedziałek porady online posłuszeństwo pośpiech pożegnanie praca Pratchett prawa człowieka Proust przemoc przeszłość przyjaźń przypowieść przyszłość psycholog Kraków psycholog warszawa psychologia społeczna psychopatia psychoterapia Kraków psychoterapia warszawa pytania pytania kartezjańskie racjonalność radość Ray Bradbury Redmoon refleksja Regina Brett relacja terapeutyczna relacje relaks religia Renata Arendt-Dziurdzikowska Robert D. Hare Rogers Rohn Rollo May rozwój równowaga Ryszard Kapuściński samotność Santorski sen sens Shannon L. Alder siła smutek Sonia Choquette spokój spotkanie Stephen Hawking Stephen King stres Stuart Wilde subkultura sukces superwizja szczęście Szymborska śmierć świadomość święta talent Tammy Cravit Tao Porchon Lynch teraz Theodore Rubin Thich Nhat Hanh Thomas Dewar tolerancja Tołstoj Torsten Krol tożsamość trzyczęściowy garnitur twórczość uważność uzależnienia Voltaire w mediach wartości wewnętrzne dziecko wiedza wierność wiersz Wiesław Myśliwski William Arthur Ward Winston Churchill wolność wsparcie wybaczenie wybór wytrwałość Yalom zachwyt zaufanie zdrowie psychiczne zdrowy egoizm zdrowy styl życia zdumienie Ziemia Zimbardo zło złość zmiana zrozumienie związek życie życzenia życzliwość

Inspiracje

Pratchett Yalom Milton H. Erickson Frankl Kołakowski Lao Tzu Perls Ryszard Kapuściński Szymborska Camilla Läckberg Clarissa Pinkola Estes Dalajlama Edmund Burke Eichelberger Epikur Ewa Trzebińska Hermann Hesse John Maxwell Jung Konfucjusz Nancy McWilliams Santorski Tołstoj Zimbardo de Mello Čapek Albert Ellis Aldous Huxley Alec Guinness Amelia Erhard Anais Nin Andre Gide Andrew Matthews Ann Landers Anthony Robbins Antoine de Saint-Exupéry Asimov Bartosz Zalewski Beata Pawlikowska Benjamin Button Bennewicz Bettelheim Brian Patten Brian Tracy Budda Campbell Castaneda Czabała Czubaszek David Lloyd George David Wallin Dolan Dorota Hołówka Doug King Durst Eleanor Roosevelt Elif Shafak Elizabeth Gilbert Elizabeth Kübler - Ross Emil Cioran Emma Goldman Eric Hoffer Erskine Ferguson Frank Herbert Freud Fromm Ghandi Goethe H. Jackson Brown Harold Taylor Hellinger Hemingway Herbert Bayard Swope Janusz Korczak John E. Southard Joplin Judy Garland Julius Caesar Watts Karol Juliusz Weber Kartezjusz Katarzyna Miller Leo Christopher Loesje Louis L. Hay Magdalena Tulli Mandela Marcin Szczygielski Margaret Lee Runbeck Mark Twain Marvin Gaye Mary Robinson Max Ehrmann Melody Beattie Michel de Montaigne Milan Kundera Milgram Mrożek Napoleon Hill Nathaniel Branden Neale Donald Walsch Osborne Pablo Neruda Proust Ray Bradbury Redmoon Regina Brett Renata Arendt-Dziurdzikowska Robert D. Hare Rogers Rohn Rollo May Shannon L. Alder Sonia Choquette Stephen Hawking Stuart Wilde Tammy Cravit Tao Porchon Lynch Theodore Rubin Thich Nhat Hanh Thomas Dewar Torsten Krol Voltaire Wiesław Myśliwski William Arthur Ward Winston Churchill ks. Jan Kaczkowski ks. Jan Twardowski

Blog