dobry psycholog warszawa - profesjonalna pomoc psychologiczna
X

Szanowni czytelnicy i komentatorzy oraz klienci i pacjenci, którzy zaglądacie na bloga Pracowni Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA,


Jak z pewnością słyszeliście, w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywane RODO.


Rozporządzenie RODO nakłada na mnie obowiązek szczegółowego poinformowania was o zasadach, na jakich będą przetwarzane wasze dane osobowe oraz zasadach wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej Pracowni Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA dostępnej pod adresem https://ppp-salamandra.blogspot.com/


Starałam się spełnić ten obowiązek informacyjny w sposób na tyle szczegółowy, przystępny i zrozumiały, na ile jestem w stanie. Zapraszam was zatem serdecznie do zapoznania się z poniższymi informacjami:


Podstawowe definicje

Administrator: Administratorem waszych danych jestem ja: Elżbieta Grabarczyk Ponimasz, Pracownia Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA z siedzibą w Warszawie (02-349) przy ul. Baśniowej 3 pok. 10 NIP: 5491656970, nazywana dalej Administratorem.

Strona internetowa: strona internetowa dostępna pod adresem https://ppp-salamandra.blogspot.com/, nazywana dalej Stroną.

Użytkownicy - każdy podmiot i osoba fizyczna, która przegląda zawartość Strony, czyli po prostu wy, nazywani dalej Użytkownikami.


Wersja skrócona. Najważniejsze informacje dotyczące ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych

W myśl przepisów RODO, dodając komentarz na Stronie, zostawiając opinię, zapisując się do newslettera, zamawiając usługę psychologiczną i dokonując płatności za nią za pośrednictwem Strony czy po prostu kontaktując się ze mną telefonicznie lub przez e-mail, udostępniacie mi swoje dane osobowe.


Jako Administrator zapewniam poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych oraz gwarantuję podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są przez Administratora do użytku własnego związanego z obsługą Strony oraz realizacją usług psychologicznych. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, księgową i organizacyjną Administratora, firmy zajmujące się obsługą korespondencji e-mail oraz obsługą płatności za zamówione usługi psychologiczne.


Na Stronie wykorzystuję narzędzia analityczne Google Analytics i Statcounter, które zbierają informacje na temat waszych odwiedzin Strony oraz narzędzia marketingowe, takie jak Facebook Pixel. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies tych firm. Na Stronie wykorzystuję też pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. W ramach ustawień plików cookies możecie wyrazić lub cofnąć zgodę na korzystanie cookies w waszym przypadku, ale jej cofnięcia może skutkować ryzykiem pogorszenia funkcjonalności Strony, a korzystanie z niej może być utrudnione.

Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zapoznajcie się ze szczegółami

Kto jest administratorem waszych danych?

Administratorem waszych danych jestem ja: Elżbieta Grabarczyk Ponimasz, Pracownia Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA z siedzibą w Warszawie (02-349) przy ul. Baśniowej 3 pok. 10 NIP: 5491656970.


Jakie uprawnienia związane z przetwarzaniem waszych osobowych przyznaje wam RODO?

 • - prawo dostępu do danych osobowych,
 • - prawo do sprostowania danych osobowych,
 • - prawo do usunięcia danych osobowych,
 • - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • - prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • - prawo do przenoszenia danych,
 • - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • - prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę wyraziliście.

O jakie dane chodzi?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez was, czyli Użytkowników ze strony internetowej Pracowni Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA dostępnej pod adresem https://ppp-salamandra.blogspot.com/, nazywanej dalej Stroną, w tym:


 1. informacje przekazane za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, w tym formularza komentarzy. Korzystam z systemu komentarzy Blogspot, należącego do firmy Google.
 2. informacje związane z kontaktem, takie jak wysłanie maila, skorzystanie z kontaktowego numeru telefonu, zamówienie i opłacenie usługi psychologicznej przez Stronę
 3. informacje zbierane pasywnie za pomocą następujących technologii:
 • - pliki cookies (tzw. ciasteczka). Strona, podobnie jak inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony i może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym Jednak należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony oraz innych stron internetowych stosujących cookies.
 • - piksel konwersji Facebooka - w celu zarządzania reklamami na Facebooku, prowadzenia działań marketingowych i kierowania do Użytkowników spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook.

Pliki cookies i inne technologie - szczegóły

 1. Cookies własne - wykorzystywane w celu zagwarantowania prawidłowego działania Strony, w szczególności procesu kontaktu oraz zamawiania i opłacania usług psychologicznych.
 2. Cookies podmiotów trzecich. Strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, używa funkcji zapewnianych przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:
 • - Google Analytics. Korzystam z analitycznych narzędzi Google Analytics, zbierających informacje na temat waszych odwiedzin strony, takie jak: czas spędzany na Stronie, odwiedziny na podstronach, źródła ruchu sieciowego. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies Użytkownik możes wyrazić lub cofnąć zgodę na korzystanie w jego przypadku z Google Analytics. Podstawą prawną działań realizowanych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na tworzeniu i analizowaniu statystyk w celu optymalizacji Strony. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu gromadzonych przez pliki cookies danych przez Google, przez zainstalowanie wtyczki do przeglądarki znajdującej się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • - Statcounter. Na Stronie wykorzystuję narzędzia analityczne Statcounter, które zbierają informacje na temat odwiedzin Strony, wykorzystywane do identyfikacji i gromadzenia danych statystycznych na temat osób odwiedzających Stronę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie, czasu spędzanego na Stronie). Informacje zbierane w ramach usługi Statcounter są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.
 • - Facebook Pixel. Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu własnych produktów lub usług. W tym celu na Stronie może być zaimplementowany Pixel Facebooka, który automatycznie gromadzi informacje o przeglądanych przez Użytkownika podstronach i ruchu w obrębie Strony. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tzn. nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.
 • - Narzędzia społecznościowe. Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe. Zapewniam na Stronie możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, w tym udostępniania treści Strony w popularnych serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN oraz subskrypcji profilu społecznościowego Strony. Korzystanie z tych funkcji przez Użytkownika może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów wymienionych serwisów społecznościowych. Na przykład: jeśli Użytkownik skorzysta z wtyczki, klikając przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to informacja zostanie o tym zachowaniu przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy. Jeśli Użytkownik chce zablokować serwisom społecznościowym możliwość przyporządkowywania danych zebranych w trakcie odwiedzin na Stroniebezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie musi się wylogować z tego serwisu. Może też również całkowicie uniemożliwić załadowanie na Stronie wtyczek stosując wybrane rozszerzenia dla swojej przeglądarki internetowej, takie jak blokowanie skryptów.
 • - Wideo i audio. Na Stronie mogę osadzać pliki wideo oraz nagrania audio. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firm publikujących nagrania wideo i audio. Pliki cookies ładowane są przy odtwarzaniu plików wideo lub audio. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się się na ich załadowanie, powinien powstrzymać się przed odtwarzaniem wideo lub audio.

W jakim celu przetwarzane są wasze dane osobowe?

Dane osobowe, które przekazaliście Pracowni Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA, przetwarzane są w celu realizacji usług psychologicznych oferowanych przez Pracownię, w celu analizy statystyk Strony, poprawy jakości treści zamieszczanych na Stronie oraz w celach marketingowych (np. przesłanie informacji o aktualnych promocjach, zmianach czasu pracy gabinetu czy miejsca wykonywania usług).


 • Dodawanie komentarza. Gdy dodajecie komentarz na Stronie, wypełniacie formularz i podajecie w nim (opcjonalnie) swój adres e-mail/nazwę z adresem url twojej strony/skomentować anonimowo. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dodanie komentarza było możliwe System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Google (Blogger) Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na Stronie, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z faktu dodania komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Kontakt. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujecie mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Kontaktując się ze mną telefonicznie przekazujecie mi swój numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale w sposób oczywisty niezbędne, by nawiązać kontakt. Wasze dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z wami, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. W treści przesłanej wiadomości możecie zawrzeć również inne dane osobowe, które podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa.
 • Realizacja płatności za usługi psychologiczne - realizując płatność za zamówioną usługę psychologiczną przy pomocy systemu płatności Dotpay, przekazujecie dane niezbędne do wykonania płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale w sposób oczywisty niezbędne, aby zrealizować płatność za zamówioną usługę psychologiczną

Podstawą prawną dla analiz statystycznych i marketingu własnego Administratora (np. wysyłanie informacji o aktualnych promocjach) jest tzw. uzasadniony interes Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników dla celów podatkowych i rachunkowych Administratora (np. do wystawienia faktury za zrealizowaną usługę) są obowiązujące przepisy prawa.


Komu są udostępniane wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku Administratora, związanego z obsługą Strony i realizacją usług psychologicznych. Strona Pracowni Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA i sama Pracownia nie sprzedają danych i nie przekazują ich nieupoważnionym podmiotom trzecim.


Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową i organizacyjną Administratora, a także firmy zajmujące się obsługą płatności za zamówione usługi psychologiczne, obsługą systemu komentarzy na Stronie, czy świadczeniem usług poczty elektronicznej.


Dane osobowe Użytkowników mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd). Przepisy prawa zobowiązują mnie również do przetwarzania danych osobowych Użytkowników dla celów podatkowych i rachunkowych (np. wystawienie faktury za wykonane usługi).


Kim są odbiorcy waszych danych osobowych?

 • Dotpay Sp. z o.o. 30-552 Kraków, ul. Wielicka 72, KRS: 0000700791, NIP: 634-26-61-860, NIP: EU PL6342661860, REGON: 240770255 - w celu realizacji płatności za usługi psychologiczne za pomocą systemu płatności Dotpay (jeśli zdecydujesz się dokonać płatności za pomocą systemy Dotpay).
 • Serwis pocztowy o2.pl (Wirtualna Polska Media S.A.), ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, KRS: 0000580004, NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958 - w celu kontaktu za pomocą poczty elektronicznej i realizacji usług psychologicznych drogą e-mailową (jeśli kontaktujesz się za mną za pomocą poczty e-mail).
 • ING Bank Śląski, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, KRS: 0000005459, NIP: 6340135475, Rego: 27151490900000 - w celu realizacji płatności za usługi psychologiczne (jeśli dokonujesz płatności za pomocą przelewu bankowego).
 • JMS Justyna Maciejewska-Stefanowska, Ogrodowa 28/30/417, 00-896 Warszawa, NIP:526-13-94-549, REGON: 012841664 - w celu obsługi księgowej (jeśli chcesz otrzymać fakturę za usługi psychologiczne).
 • Google LLC, Mountain View, California, USA, w celu korzystania z usług Google, w tym funkcjonowania Strony, publikacji treści na Stronie i zamieszczania komentarzy (jeśli zostawiasz komentarz na Stronie).
 • Operator telefoniczny P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, KRS: 0000217207, NIP: 951-21-20-077, REGON: 015808609 - w celu kontaktu telefonicznego (jeśli umawiasz się na wizytę, odwołujesz ją przez telefon).

Wszystkie podmioty, które są odbiorcami danych danych osobowych Użytkowników, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.


Jak długo będą przetwarzane dane osobowe Użytkowników?


W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji usług psychologicznych, wasze dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak wymaga tego realizacja umowy wykonania ww. usług oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane wasze dane osobowe.


W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, wasze dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.


Dane z komentarzy dodanych na Stronie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na Stronie, chyba że zwrócisz się z prośbą o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.


Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników gromadzone są i przetwarzane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i należycie chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane w formie elektronicznej przechowywane są na urządzeniach zabezpieczonych hasłem (komputer, telefon, poczta e-mail), a dane w formie papierowej w zamkniętym pomieszczeniu w szafie zamykanej na klucz.


Jakie prawa przysługują Użytkownikowi odnośnie jego danych osobowych?

Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie nie uniemożliwiającym wykonanie zamówionych usług psychologicznych.


Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi na działania lub zaniechania Administratora do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Kontakt z Administratorem


W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem waszych danych osobowych w każdej chwili możecie skontaktować się ze mną pod adresem e-mail: elagrabarczyk@o2.pl lub numerem telefonu: 796009795.


ZGODA
Czytając niniejszy dokument zapoznałeś się z zasadami, na jakich będą przetwarzane Twoje dane osobowe oraz zasadami wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie zeStrony Pracowni Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA znajdującej się pod adresem http://ppp-salamandra.blogspot.com/.

Kliknij znaczek X w prawym głównym rogu okienka na znak, że zapoznałeś się z informacjami z niniejszego komunikatu i wyrażasz zgodę na opisane wyżej zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony


Jeśli kliknąłeś znaczek X i wyraziłeś zgodę - pozostań na Stronie. Jeśli nie - opuść ją.


Dziękuję za zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych. Serdecznie pozdrawiam,Administrator,
Elżbieta Grabarczyk-Ponimasz Pracownia Pomocy Psychologicznej SALAMANDRA

Dobry psycholog Warszawa - Obowiązek informacyjny na temat przetwarzania danych osobowych. RODOdobry psycholog warszawa

Pytania kartezjańskie - gdy trzeba podjąć decyzję [część druga]Do napisania tego artykułu zainspirowały mnie pytania moich pacjentów, poszukujących narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji. Chcąc zaproponować im technikę przydatną w takich sytuacjach, postanowiłam zaprezentować na blogu metodę pytań kartezjańskich. Zapraszam do lektury :)

tutaj znajdziecie część pierwszą ->

Pytania kartezjańskie - wsparcie podejmowania decyzji

Pytania kartezjańskie możesz zastosować albo przed podjęciem decyzji albo przy określaniu celu. W tej części artykułu zaprezentuję ci, jak używać pytań kartezjańskich jako metody pozwalającej szczegółowo zanalizować możliwe korzyści (zyski) i straty (koszty) będące konsekwencją podjęcia takiej, a nie innej decyzji.

Dobry psycholog Warszawa - trzeba uczyć jak myśleć

Podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów to nieodłączny element życia. Podejmujesz je codzienne: i te małe i te dużego kalibru. Taka precyzyjna analiza przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy masz do rozstrzygnięcia dylemat o dużym znaczeniu.

Jak stosować pytania kartezjańskie - przygotowanie

Zacznij od przygotowania kartki, na której będziesz notować odpowiedzi i czegoś do pisania (długopis, cienkopis, co kto lubi). Zadbaj o to, aby nikt ci nie przeszkadzał i nie rozpraszał.

Nie musisz się śpieszyć, przyglądaj się swoim myślom, potrzebom, wątpliwościom oraz obawom uważnie i bez ponaglania. Ta metoda ma sens tylko wtedy, gdy będziesz odpowiadać szczerze, uczciwie, bez koloryzowania i cenzury. W końcu udzielasz odpowiedzi sobie, więc bądź wobec siebie uczciwy/uczciwa i nie staraj się samego/samej siebie przechytrzyć ;) Odpowiedzi na pytania kartezjańskie jedynie pozornie wydają się być oczywiste dlatego im poważniejsza decyzja, tym dokładniej warto się nad nią zastanowić i dać sobie tyle czasu, ile będzie trzeba na udzielenie poszczególnych odpowiedzi.

Jak z pewnością pamiętasz z części pierwszej artykułu, pytania kartezjańskie to zestaw 4 pytań, stanowiących 4 różne kombinacje możliwych odpowiedzi. Dla ułatwienia przed rozpoczęciem ćwiczenia możesz przypomnieć sobie kartezjański układ współrzędnych zamieszczony w pierwszej części artykułu. Odpowiedzi udziela się kolejno zgodnie z numeracją 4 ćwiartek. Ćwiartki są oznaczone cyframi rzymskimi: I (+,+), II (−,+), III (−,−) oraz IV (+,−). Numeracja ćwiartek rozpoczyna się od prawej-górnej ćwiartki (jeśli popatrzeć na mapę to od „północno-wschodniej”) i postępuje przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Pytania kartezjańskie przy podejmowaniu decyzji

Kiedy udzielisz odpowiedzi na wszystkie 4 pytania we właściwej kolejności, zyskasz szerszy obraz swojej sytuacji. Łatwiej określisz korzyści, a także ewentualne straty, a podjęcie racjonalnej, korzystnej dla ciebie decyzji będzie łatwiejsze. Przeczytaj pytania bardzo uważnie. Do dzieła:

 1. Co się wydarzy, jeśli to zrobię?
 2. Co się nie wydarzy, jeśli to zrobię?
 3. Co się wydarzy, jeśli tego nie zrobię?
 4. Co się nie wydarzy, jeśli tego nie zrobię?

Dobry psycholog Warszawa - pytania kartezjańskie na psychologicznym blogu

Kolejne odpowiedzi, które pojawią się podczas wykonywania ćwiczenia, zapisuj na kartce, aby móc do nich wrócić i w spokoju poddać analizie.

Pytania kartezjańskie przy podejmowaniu decyzji - omówienie


Pytanie 1 - Co się wydarzy, jeśli to zrobię?
Odpowiadając na nie, zidentyfikujesz korzyści / zyski, jakie przyniesie podjęcie decyzji na TAK. Gdyby użyć w tym miejscu metafory kija i marchewki, w tym pytaniu nazwiesz sobie potencjalne marchewki ;) Nie musi być jedna, może być kilka.
Rozważmy to na konkretnych przykładach sytuacji decyzyjnych:
 • Jeśli podejmiesz tę pracę, będziesz miec stałą pensję.
 • Jeśli zdecydujesz się na związek z Karolem, będziesz szczęśliwa
 • Jeśli zdecydujesz się na urodzenie dziecka, będziesz mogła spełnić marzenie o byciu mamą.
 • Jeśli zdecydujesz się na przeprowadzkę, zamieszkasz w większym mieszkaniu.
 • Jeśli przejdziesz na dietę, polepszy się twoja kondycja, zyskasz w swoich oczach na atrakcyjności.
 • Jeśli wybierzesz się do kina, obejrzysz w film z ulubionym aktorem.
 • Jeśli przerwiesz studia, możesz znajdziesz czas na realizację innych pasji.

Pytanie 2 - Co się nie wydarzy, jeśli to zrobię?
Odpowiedź na to pytanie pozwoli ci określić "cenę" podjętej decyzji. Czego nie otrzymasz, na co nie będziesz mieć czasu, z czego musisz zrezygnować, jeśli podejmiesz decyzję na TAK. Na przykład:
 • Jeśli podejmiesz tę pracę, nie będziesz mieć tyle czasu na spotkania ze znajomymi.
 • Jeśli zdecydujesz się na związek z Karolem, nie wejdziesz w związek z Marcinem.
 • Jeśli zdecydujesz się na urodzenie dziecka, nie będziesz mieć tyle wolnego czasu, jak dotąd.
 • Jeśli zdecydujesz się na przeprowadzkę, nie będziesz mógł odwiedzać codziennie ulubionej kawiarni.
 • Jeśli przejdziesz na dietę, nie będziesz mógł jeść ulubionych pączków.
 • Jeśli wybierzesz się do kina, nie będziesz mógł pójść na koncert.
 • Jeśli przerwiesz studia, nie uzyskasz wyższego wykształcenia, nie będziesz móc pracować w tym zawodzie.

Pytanie 3 - Co się wydarzy, jeśli tego nie zrobię?
Odpowiedz na to pytanie określa konsekwencje podjęcia decyzji na NIE. Trzymając się podanych wyżej przykładów:
 • Jeśli nie podejmiesz tej pracy, będziesz nadal na utrzymaniu rodziców, stracisz ubezpieczenie, będzie ci brakować na wakacje.
 • Jeśli nie zdecydujesz się na związek z Karolem, będziesz nadal singlem, będziesz za nim tęsknić, pójdziesz na wesele koleżanki sama.
 • Jeśli nie zdecydujesz się na urodzenie dziecka, będziesz w późniejszym wieku żałować, będziesz narażona na naciski rodziny.
 • Jeśli nie zdecydujesz się na przeprowadzkę, będziesz się męczyć z hałaśliwymi sąsiadami.
 • Jeśli nie wybierzesz się do kina, będziesz się nudzić w domu.
 • Jeśli nie przerwiesz studiów, będziesz się męczyć z nielubianym wykładowcą, będziesz musiał przystąpić do sesji.

Pytanie 4 - Co się nie wydarzy, jeśli tego nie zrobię?
To pytanie jest szczególnie ważne. Odpowiedź na nie dostarcza najciekawszych i najbardziej inspirujących odpowiedzi. Dzieje się tak z powodu użycia w pytaniu podwójnego zaprzeczenia, które wprowadza nasz umysł w stan zaskoczenia i konsternacji, wybijając z bezpiecznych i oczywistych schematów myślowych. Tworzy to przestrzeń dla intuicji, która ma szanse przebić się przez racjonalizacje i chłodną logikę.
 • Jeśli nie podejmiesz tej pracy, nie zrealizujesz swoich marzeń o niezależności.
 • Jeśli nie zdecydujesz się na związek z Karolem, nie będziesz z kim pisać pikantnych sms-ów.
 • Jeśli nie zdecydujesz się na urodzenie dziecka, nie będziesz zrozumiana przez znajomych mających potomstwo. 
 • Jeśli nie zdecydujesz się na przeprowadzkę, nie zamieszkasz w wymarzonej dzielnicy.
 • Jeśli nie wybierzesz się do kina, nie obejrzysz filmu z ulubionym aktorem.
 • Jeśli nie przerwiesz studiów, nie pojedziesz za granicę na "gap year".

Pytania kartezjańskie - II wersja

Niektórzy trenerzy i psychologowie uważają, że w niektórych sytuacjach lepiej sprawdza się druga wersja pytań kartezjańskich. W tej wersji pytasz samego siebie wprost o zyski i straty z podjęcia decyzji albo zaniechania lub realizacji danego celu. Sprawdź, która z zaprezentowanych na tym psychologicznym blogu wersji bardziej ci opowiada.

Dobry psycholog Warszawa - pytania kartezjańskie jako metoda podejmowania decyzji

Pytania kartezjańskie - podsumowanie

Zwróć uwagę, że kolejność pytań jest nieco inna niż numeracja ćwiartek (z powodu wagi ostatniego 4 pytania). Udzielając odpowiedzi na to pytanie (ale również) na pozostałe), warto notować nie tylko werbalne odpowiedzi, ale także skojarzenia, emocje, sygnały płynące z ciała, obrazy, które pojawiają się w wyobraźni.

Przyjrzyj się wynikowi ćwiczenia, pozwól sobie nad nim pomyśleć. Zwykle, po udzieleniu wszystkich odpowiedzi i ich analizie, decyzja staje się łatwiejsza, a niekiedy wręcz oczywista. Czasami dzieje się to od razu, a niekiedy dopiero po kilku dniach w postaci zaskakującego olśnienia :)

Pytania kartezjańskie mogą ci służyć na co dzień, a jako metoda mają tę zaletę, że możesz je zadać sobie samodzielnie.

Dobry psycholog Warszawa zachęca do stosowania tej pomocnej techniki. Jeżeli jej samodzielne użycie sprawia ci trudność (tak zazwyczaj jest przy pierwszych próbach, potem dojdziesz do wprawy), a chcesz skorzystać z z tej metody przy podejmowaniu decyzji lub motywowaniu się do realizacji celu, daj znać podczas najbliższego spotkania. Z przyjemnością wyjaśnię ci wszystkie wątpliwości i przetrenuję z tobą tę metodę.

Tutaj znajdziecie część pierwszą ->
Ten temat jest dla Ciebie ważny?
Potrzebujesz zmian w swoim życiu?
Chcesz zrozumieć przyczyny i znaleźć rozwiązania?
Umów się na konsultację!
Dobry psycholog Warszawa - gabinet na Ochocie
Pomoc psychologiczna Warszawa - Ochota

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO - kliknij, aby dowiedzieć się więcej ->

6 komentarzy:

 1. Nie znałam tej metody. Myślę, że pomogłaby mi podjąć decyzję w wielu sytuacjach.

  OdpowiedzUsuń
 2. Ciekawe co piszesz... Moze jak ktos bedzie to wprowadzal systematycznie, uda mu sie korzystac z tej metody.

  OdpowiedzUsuń
 3. O, dla mnie to nowe i odkrywcze. Wezmę to pod uwagę, gdy będę mieć dylemat. Fajna sprawa z takim rozpisywaniem. Dzięki.

  OdpowiedzUsuń
 4. Świetny sposobpomysł na podejmowanie decyzji.

  OdpowiedzUsuń
 5. Bardzo przydatne. Uporządkowuje myślenie, oczywiście tych, co są gotowi myśleć. Racjonalnie.

  OdpowiedzUsuń

Tematy

abcZdrowie adolescencja akceptacja aktualności Albert Ellis Aldous Huxley Alec Guinness altruizm Amelia Erhard Anais Nin Andre Gide Andrew Matthews Ann Landers Anthony Robbins Antoine de Saint-Exupéry artykuły asertywność Asimov autorytet Bartosz Zalewski Beata Pawlikowska Benjamin Button Bennewicz Bettelheim bezpieczeństwo błąd poznawczy Brian Patten Brian Tracy Budda buddyzm bycie sobą Camilla Läckberg Campbell Čapek Castaneda cel ciało cierpienie cierpliwość Clarissa Pinkola Estes cytaty Czabała czekanie Czubaszek Dalajlama David Lloyd George David Wallin de Mello decyzja depresja dezyderata dieta dobro dobry psycholog warszawa dojrzałość dojrzewanie Dolan dopalacze Dorota Hołówka Doug King dowcipy psychologiczne droga Durst działanie Dzień Kobiet dzień otwarty z dietetyką Edmund Burke egoizm Eichelberger Eleanor Roosevelt Elif Shafak Elizabeth Gilbert Elizabeth Kübler - Ross Emil Cioran Emma Goldman emocje empatia Epikur Eric Hoffer erotyzm Erskine Ewa Trzebińska Ferguson filmy Frank Herbert Frankl Freud Fromm Ghandi Goethe grupa grupa dla uzależnionych H. Jackson Brown Harold Taylor Hellinger Hemingway Herbert Bayard Swope Hermann Hesse hierarchia wartości homofobia humor Janusz Korczak John E. Southard John Maxwell Joplin Jorge Bucay Judy Garland Julius Caesar Watts Jung Karol Juliusz Weber Kartezjusz Katarzyna Miller kobieta Kołakowski komunikacja konformizm Konfucjusz ks. Jan Kaczkowski ks. Jan Twardowski Lao Tzu Leo Christopher lęk Loesje logika Louis L. Hay Magdalena Tulli Mandela manipulacja Marcin Szczygielski Margaret Lee Runbeck Mark Twain Marvin Gaye Mary Robinson marzenia maska matka Max Ehrmann mądrość mechanizmy obronne Melody Beattie Michel de Montaigne Milan Kundera milczenie Milgram Milton H. Erickson miłość mistrz Yoda modlitwa motywacja Mrożek nadzieja Nancy McWilliams Napoleon Hill Nathaniel Branden nawyki Neale Donald Walsch nieświadomość niezależność oddech odpowiedzialność odwaga Ole Nydahl optymizm Osborne osobowość otwartość Pablo Neruda pasja Pema Chödrön perfekcjonizm Perls poczucie wartości porada na poniedziałek porady online posłuszeństwo pośpiech pożegnanie praca Pratchett prawa człowieka Proust przemoc przeszłość przyjaźń przypowieść przyszłość psycholog Kraków psycholog warszawa psychologia społeczna psychopatia psychoterapia Kraków psychoterapia warszawa pytania pytania kartezjańskie racjonalność radość Ray Bradbury Redmoon refleksja Regina Brett relacja terapeutyczna relacje relaks religia Renata Arendt-Dziurdzikowska Robert D. Hare Rogers Rohn Rollo May rozwój równowaga Ryszard Kapuściński samotność Santorski sen sens Shannon L. Alder siła smutek Sonia Choquette spokój spotkanie Stephen Hawking Stephen King stres Stuart Wilde subkultura sukces superwizja szczęście Szymborska śmierć świadomość święta talent Tammy Cravit Tao Porchon Lynch teraz Theodore Rubin Thich Nhat Hanh Thomas Dewar tolerancja Tołstoj Torsten Krol tożsamość trzyczęściowy garnitur twórczość uważność uzależnienia Voltaire w mediach wartości wewnętrzne dziecko wiedza wierność wiersz Wiesław Myśliwski William Arthur Ward Winston Churchill wolność wsparcie wybaczenie wybór wytrwałość Yalom zachwyt zaufanie zdrowie psychiczne zdrowy egoizm zdrowy styl życia zdumienie Ziemia Zimbardo zło złość zmiana zrozumienie związek życie życzenia życzliwość

Inspiracje

Pratchett Yalom Milton H. Erickson Frankl Kołakowski Lao Tzu Perls Ryszard Kapuściński Szymborska Camilla Läckberg Clarissa Pinkola Estes Dalajlama Edmund Burke Eichelberger Epikur Ewa Trzebińska Hermann Hesse John Maxwell Jung Konfucjusz Nancy McWilliams Santorski Tołstoj Zimbardo de Mello Čapek Albert Ellis Aldous Huxley Alec Guinness Amelia Erhard Anais Nin Andre Gide Andrew Matthews Ann Landers Anthony Robbins Antoine de Saint-Exupéry Asimov Bartosz Zalewski Beata Pawlikowska Benjamin Button Bennewicz Bettelheim Brian Patten Brian Tracy Budda Campbell Castaneda Czabała Czubaszek David Lloyd George David Wallin Dolan Dorota Hołówka Doug King Durst Eleanor Roosevelt Elif Shafak Elizabeth Gilbert Elizabeth Kübler - Ross Emil Cioran Emma Goldman Eric Hoffer Erskine Ferguson Frank Herbert Freud Fromm Ghandi Goethe H. Jackson Brown Harold Taylor Hellinger Hemingway Herbert Bayard Swope Janusz Korczak John E. Southard Joplin Judy Garland Julius Caesar Watts Karol Juliusz Weber Kartezjusz Katarzyna Miller Leo Christopher Loesje Louis L. Hay Magdalena Tulli Mandela Marcin Szczygielski Margaret Lee Runbeck Mark Twain Marvin Gaye Mary Robinson Max Ehrmann Melody Beattie Michel de Montaigne Milan Kundera Milgram Mrożek Napoleon Hill Nathaniel Branden Neale Donald Walsch Osborne Pablo Neruda Proust Ray Bradbury Redmoon Regina Brett Renata Arendt-Dziurdzikowska Robert D. Hare Rogers Rohn Rollo May Shannon L. Alder Sonia Choquette Stephen Hawking Stuart Wilde Tammy Cravit Tao Porchon Lynch Theodore Rubin Thich Nhat Hanh Thomas Dewar Torsten Krol Voltaire Wiesław Myśliwski William Arthur Ward Winston Churchill ks. Jan Kaczkowski ks. Jan Twardowski

Blog